Kiedy używać ngOnDestroy – Angular i ngOnDestroy

Metoda ngOnDestroy() pochodzi z interfejsu OnDestroy i może być użyta w komponencie, dyrektywnie, pipe oraz serwisie. W tym artykule przyjrzymy się kiedy warto ją używać i sprawdzimy kiedy dokładnie zostaje wywołana. Kiedy używać ngOnDestroy() Metoda ngOnDestroy() jest jedną z metod Lifecycle Hooks przygotowanych przez Angulara do kontrolowania tego co się dzieje w komponentach, dyrektywach, pipe czy serwisach. Już sama nazwa nam mówi, że ngOnDestroy() jest wywołana …

Continue reading