Sposób na śledzenie zmian property @Input – ngOnChanges i Angular

Metoda ngOnChanges bardzo często przydaje się do nadsłuchiwania zmian w polach @Input. Jeżeli chcemy się dowiedzieć kiedy zmienia się wartość takiego property, lifecycle hook ngOncChanges może się do tego przydać. Ogólne działanie ngOnChanges Zacznijmy jednak od początku. Metoda ngOnChanges pochodzi z interfejsu OnChanges. Jest to metoda, która w cyklu życia komponentu wywoływana jest jako pierwsza, zaraz po konstruktorze. Wywoływana jest także za każdym razem, gdy …

Continue reading