Co to jest Observable?

Observable jest obiektem pochodzącym z biblioteki RxJS. Observable możemy tworzyć sami lub może być nam dostarczony. Często Observable porównywany jest do Promise, jednak nie jest to prawda. Observable to nie jest Promise. Observable należy wyobrazić sobie jako funkcję. Wywołany Observable za pomocą metody subscribe może nam zwrócić jakąś wartość i zakończyć działanie, lub też zwrócić wiele wartości …

Continue reading