Czym jest moduł w Angularze?

Aplikacje napisane w Angularze posiadają przynajmniej jeden moduł. Jest to serce aplikacji, które zbiera w sobie wszystkie składowe Angulara jak serwisy, komponenty, dyrektywy, pipes inne moduły. Wszystko co jest załączone w module aplikacji będzie skompilowane do wersji produkcyjnej. W Angularze jest przynajmniej jeden moduł. Aplikacja może być podzielona na kilka modułów. Podział na moduły jest …

Continue reading