Placeholder image
Subject to specjalny typ Observable, który pozwala na propagowanie tych samych danych do wielu subskrybentów w tym samym czasie. Observable pochodzący z Subject jest jeden i może go subskrybować wielu obserwatorów.
Placeholder image
Aplikacje napisane w Angularze posiadają przynajmniej jeden moduł. Jest to serce aplikacji, które zbiera w sobie wszystkie składowe Angulara jak serwisy, komponenty, dyrektywy, pipes inne moduły. Wszystko co jest załączone w module aplikacji będzie skompilowane do wersji produkcyjnej.
Placeholder image
Komponenty w Angularze służą do budowania UI aplikacji. Jest to jedna z głównych składowych Angulara. Każda aplikacja w Angularze zaczyna się od jednego komponentu, kolejne tworzą drzewo komponentów.
Placeholder image
Observable jest obiektem pochodzącym z biblioteki RxJS. Observable możemy tworzyć sami lub może być nam dostarczony. Często Observable porównywany jest do Promise, jednak nie jest to prawda.
Placeholder image
RxJS to w dużym skrócie biblioteka do reaktywnego programowania. Jest mocno osadzona w Angularze i wykorzystywana przy obsłudze formularzy, routingu czy zapytań HTTP.
Placeholder image
TypeScript jest językiem programowania kompilowanym do JavaScript. Wiele osób twierdzi też, że nie jest to osobny język, a jedynie nadzbiór (superset) dla JavaScript.
Placeholder image
Angular to kompleksowy framework do tworzenia aplikacji typu SPA (Single Page Application). SPA to strony, które są ładowane w przeglądarce dynamicznie. Nie mamy tutaj dociągania strony z serwera gdy przechodzimy na poszczególne podstrony.