Od czasu do czasu warto zrobić aktualizację Angular CLI. Szczególnie gdy chcemy korzystać z nowych wydań Angulara i wszelkich usprawnień Angular CLI.

Aby sprawdzić aktualną wersję Angular CLI wydaj polecenie:

ng v

Aktualnie moja wersja wygląda tak:

Angular CLI: 9.0.2
Node: 12.16.2
OS: win32 x64

Angular:
...
Ivy Workspace:

Package           Version
------------------------------------------------------
@angular-devkit/architect  0.900.2
@angular-devkit/core     9.0.2
@angular-devkit/schematics  9.0.2
@schematics/angular     9.0.2
@schematics/update      0.900.2
rxjs             6.5.3

Aktualizacja dla Angular CLI powyżej CLI 1.0.0-beta.28

Jeżeli posiadasz nowszą wersję Angular CLI sprawa jest bardzo prosta i wystarczy wykonać polecenie:

npm install -g @angular/cli@latest

Tym sposobem zrobimy aktualizację globalną.

Jeżeli dodatkowo chcemy aktualizować Angular CLI w projekcie to będąc w katalogu projektu wykonujemy:

npm install --save-dev @angular/cli@latest

Na koniec musimy także odświeżyć projektowe node_modules:

npm install 

Jeżeli pojawiły się problemy przy aktualizacji, można usunąć starszą wersję Angular CLI i powtórzyć kroki instalacji:

npm uninstall -g @angular/cli    
npm uninstall --save-dev @angular/cli

Aktualizacja dla Angular CLI 1.0.0-beta.28 i niżej.

Jeżeli posiadasz, aż tak starą wersję Angular CLI to:

 1. Odinstaluj wersję globalną i lokalną z projektu. Zwróć uwagę, że usuwamy angular-cli, a nie @angular/cli
npm uninstall -g angular-cli
npm uninstall --save-dev angular-cli
 1. Wyczyść cache i usuń node_module

Jeżeli masz wersję NPM < 5 to:

npm cache verify

Usuń cały folder node_modules z Twojego projektu.

 1. Zainstaluj nową wersję

Wykonaj instalację globalną:

npm install -g @angular/cli@latest 

Wykonaj instalację dla projektu:

npm install --save-dev @angular/cli@latest

Odnów node_modules:

npm install

Najnowsza wersja Angular CLI powinna być zainstalowana co można sprawdzić przez ng v.