Sposób na śledzenie zmian property @Input – ngOnChanges i Angular

Metoda ngOnChanges bardzo często przydaje się do nadsłuchiwania zmian w polach @Input. Jeżeli chcemy się dowiedzieć kiedy zmienia się wartość takiego property, lifecycle hook ngOncChanges może się do tego przydać. Ogólne działanie ngOnChanges Zacznijmy jednak od początku. Metoda ngOnChanges pochodzi z interfejsu OnChanges. Jest to metoda, która w cyklu życia komponentu wywoływana jest jako pierwsza, zaraz po konstruktorze. Wywoływana jest także za każdym razem, gdy …

Continue reading

Projekt Maraton – 3:20h w 92 dni treningu

„Projekt Maraton” rozpoczyna nowy dział na blogu poświęcony sprawności osób spędzających dużo czasu przed monitorem. Dział nazwałem „Sprawny Programista” i chcę tutaj poruszać wątki dotyczące naszej aktywności fizycznej, organizacji pracy, odżywiania i nie tylko 😉. Nasze karty Multisport schowane są głęboko w portfelach, czas je wyciągnąć 😄.

Continue reading

Kiedy używać ngOnDestroy – Angular i ngOnDestroy

Metoda ngOnDestroy() pochodzi z interfejsu OnDestroy i może być użyta w komponencie, dyrektywnie, pipe oraz serwisie. W tym artykule przyjrzymy się kiedy warto ją używać i sprawdzimy kiedy dokładnie zostaje wywołana. Kiedy używać ngOnDestroy() Metoda ngOnDestroy() jest jedną z metod Lifecycle Hooks przygotowanych przez Angulara do kontrolowania tego co się dzieje w komponentach, dyrektywach, pipe czy serwisach. Już sama nazwa nam mówi, że ngOnDestroy() jest wywołana …

Continue reading

Jak dodać Bootstrapa 4 – bootstrap i Angular

Bootstrap 4 to biblioteka, która chętnie jest używana w projektach angularowych. Jest kilka sposobów na dodanie Bootstrap 4 do projektu. Przyjrzyjmy się tym sposobom, zarówno tym które są mniej jak i bardziej rekomendowane. Bootstrap 4 został napisany w Sass i jest podzielony na moduły. Pracując z Bootstrap 4 w Angularze warto również pracować z plikami *.sass zamiast …

Continue reading