Szybki Kurs Javascript

Spis treści - Kurs JavaScript

Darmowy kurs JavaScript. Prosty, czytelny i pełny wiedzy. Dla obecnych i przyszłych programistów.

---Rozdział 1 - Deklaracja zmiennych i typy

Deklaracja zmiennych i typy 1.1 Tworzenie zmiennych w JavaScript 1.2 Typy w JavaScript 1.3 Typ null i undefined 1.4 Typ boolean 1.5 Typ number 1.6 Typ number i wartości NaN oraz Infinity 1.7 Typ string 1.8 Metody typu string 1.9 Obiekty

Tworzenie zmiennych #1

Omówienie podstawowego zagadnienia jakim jest tworzenie zmiennych w JavaScript.

Typy w JavaScript #2

Ogólne omówienie wszystkich typów występujących w JavaScript.

Typ null i undefined #3

Różnice między null i undefined. Jak odróżnić te dwa typu w JavaScript, a także jak ich używać.

Typ boolean #4

Wszystkie zagadnienia związane z typem boolean w języku JavaScript.

Typ number #5

Omówienie jedynego typu liczbowego w JavaScript jakim jest typ number.

NaN i Infinity #6

Wartość NaN i Infinity to także typ number. Wszystko co musisz wiedzedzie o tych dziwnych wartościach języka JavaScript.

Typ string #7

Podstawowa wiedza o typie string w JavaScript.

Split, slice i inne metody #8

Omówienie metod split, slice, normalizacja i iteracja wartości string w języku JavaScript.

Obiekty opakowujące #9

Obiekty opakowujące, czyli wrapery. Omówienie tego mechanizmu w JavaScript.

---Rozdział 2 - Konwersja typów

Konwersja typów 2.1 Konwersja jawna i niejawna 2.2 Konwersja boolean 2.3 Konwersja number 2.4 Konwersja string

Konwersja jawna i niejawna #10

Czym jest i jak działa konwersja jawna i niejawna w JavaScript.

Konwersja boolean #11

W tym dziale będziemy omawiać konwersję na typ boolean oraz konwersje wartości boolean na inne typy jak string i number.

Konwersja number #12

W tym dziale omówimy sobie konwersje na typ number, a także konwersje do typu number, a więc wszystko co dotyczy konwersji wartości liczbowych.

Konwersja string #13

Omówienie bardzo popularnego tematu jakim jest konwersja typu string na inne typy.

---Rozdział 3 - Operatory logiczne

Operatoray logiczne 3.1 Operatory porównania 3.2 Operatory logiczne 3.3 Przykłady użycia AND i OR

Operatory porównania #14

Omówienie podstawowych operatorów porównania w języku JavaScript.

Operatory logiczne #15

Szczegółowe omówienie wszystkich operatorów logicznych.

Praktyczne przykłady AND i OR #16

Dwa ciekawe przykłady użycia operatora && oraz ||.

---Rozdział 4 - Instrukcje warunkowe

Instrukcje warunkowe 4.1 Instrukcja if 4.2 Instrukcja Switch 4.3 Ternary operator 4.4 Operator nullowej koalescencji 4.5 Optional Chaining Operator

Instrukcja warunkowa if #17

Omówienie podstawowej instrukcji warunkowej if.

Instrukcja Switch #18

Rzadko spotykana w kodzie, ale niezwykle przydatna funkcja Switch.

Ternary operator #19

Niezastąpiony operator do zastąpienia funkcji if.

Operator nullowej koalescencji #20

Ten operator jest pewną nowością i pojawił się w ECMAScript 2020.

---Rozdział 5 - Pętle

Pętle 5.1 Pętla for 5.2Pętle for...of ora for...in 5.3 Pętle do...while oraz while

Optional Chaining Operator #21

Kolejny operator wprowadzony w ECMAScript 2020.

Pętla for #22

Pętla for, czyli najpopularniejsza pętla świata.

Pętle for...of oraz for...in #23

Dwie pętle, które działają bardzo podobnie, ale używamy ich do różnych obiektów iterowalnych.

Pętle do...while oraz while #24

Pętla do...while oraz while to rodzaj pętli, który będziecie używać niezwykle rzadko.

Zakres globalny i obiekt globalny #25

Czym jest i jak działa zakres globalny w JavaScript.

---Rozdział 6 - Zakresy, domknięcia i moduły

Zakresy, domknięcia i moduły 6.1 Zakres globalny i obiekt globalny 6.2 Zakres blokowy 6.3 Zakres funkcji 6.4 Hoisting 6.5 Use Strict

Zakres blokowy #26

Zakres blokowy rozwiązuje wiele problemów i został wprowadzony w ES6.

Zakres funkcji #27

Kolejny niezwykle ważny zakres funkcyjny.

Hoisting #28

Zagadnienie poruszane na każdej rozmowie o pracę w języku JavaScript.

Use strict #29

Tryb ścisły w JavaScript to sposób na poprawienie wielu problemów tego języka.

---Rozdział 7 - Funkcje

Funkcje 7.1 Deklaracje funkcji 7.2 Zwracane wartości 7.3 Parametry funkcji 7.4 Funkcje zwrotne -callbacks 7.5 Domknięcia - closures 7.6 Higher order function

Deklaracje funkcji #30

W JavaScript funkcję możemy zadeklarować na kilka sposobów. Dodatkowo sama funkcja występuje w kilku rodzajach.

Zwracanie wartości z funkcji #31

W JavaScript funkcje zawsze coś zwracają. Albo jest to wartość zwrócona jawnie przez słowo return, albo jest to wartość domyślna undefined.

Parametry funkcji #32

Funkcje w JavaScript są bardzo elastyczne, głównie jeśli chodzi o ich parametry.

Funkcje zwrotne - callbacks #33

Callback - technika przesyłania funkcji do innej funkcji.

Domknięcia - closures #34

Kolejnym zagadnieniem związanym z funkcjami są domknięcia po angielsku closures. Możecie być pewni, że na rozmowie o pracę będziecie o to zapytani.

Higher-order function #35

Higher-order function czyli funkcje wyższego rzędu.

---Rozdział 8 - Tablice

Tablice 8.1 Tablica - array 8.2 Tablice - podstawowe operacje 8.3 Operator spread 8.4 Pętla for-of i forEach 8.5 Metoda map i flatMap 8.6 Metoda reduce i reduceRight 8.7 Metody poszukujące 8.8 Sortowanie w JavaScript 8.9 Konstruktor Array i metoda Array.

Tablice - array #36

Tablice w JavaScript to bardzo popularne struktury, którymi będziesz się posługiwać nieustannie.

Tablice - podstawowe operacje #37

Tablice w JavaScript tworzone są z obiektu Array i dziedziczą po nim mnóstwo metod.

Operator spread #38

Będąc przy tablicach musimy omówić operator spread. Nie dotyczy on tylko i wyłącznie tablic. Jest używany do wszelkich wartości iterowalnych jak stringi czy obiekty iterowalne.

Pętal for-of i forEach #39

O dostępnych pętlach w JavaScript jest oddzielny dział w tym kursie. Jednak same obiekty `Array` mają w swoim prototypie kilka metod, które również służą do iterowania po tablicach.

Metoda map i flatMap #40

Jedną z najpopularniejszych metod używanych na tablicach jest metoda map.

Metoda reduce i reduceRight #41

Jedną z metod, która spędza sen z powiek programistów JavaScript jest metoda `reduce`. Nie jest ona zbyt intuicyjna i sam często poszukuję idealnego rozwiązania w Internecie lub dokumentacji.

Metody poszukujące #42

Prototyp `Array` udostępnia także wiele metod do wyszukiwania elementów lub też sprawdzania, czy elementy o określonych parametrach istnieją.

Sortowanie w JavaScript #43

W obiekcie `Array` mamy do dyspozycji metodę `sort`. Ma ona kilka zasad działania i aby sprawnie się nią posługiwać, warto zaznajomić się dokładnie z jej działaniem.

Konstruktora Array i metoda Array.from #44

Tworzone tablica w JavaScript, dziedziczą po obiekcie `Array`.

Konwersja tablic #45

Najczęstszą konwersją tablic na typ prymitywny będzie konwersja na string. Lub też na odwrót i będziemy próbowali z wartości `string` zrobić tablicę.

Porównanie tablic #46

Czasami możemy mieć potrzebę porównania dwóch tablic. Tutaj też pada pytanie, co chcemy porównać. Czy tablice mają mieć tę samą długość i te same wartości, czy może te same referencje.

---Rozdział 9 - Obiekty

Obiekty 9.1 Obiekty w JavaScript - podstawy 9.2 Metody w obiektach 9.3 Inne sposoby na tworzenie obiektów w JavaScript 9.4 Konfiguracja pól obiektu w JavaScript 9.5 Poruszanie się po obiektach JavaScript 9.6 Spread i rest operator z obiektami w JavaScript 9.7 Destrukturyzacja obiektów

Obiekty JavaScript #47

Z prostymi obiektami w tym kursie już spotykaliśmy się wielokrotnie. Są to jedne z najpopularniejszych struktur w tym języku podobnie jak tablice.

Metody w obiektach #48

Jak tworzyć i posługiwać się obiektami.

Inne sposoby na tworzenia obiektów #49

Zapoznaj się z różnymi sposobami tworzenia obiektów.

Konfiguracja pól obiektu #50

Zdefiniowane pola w obiektach JavaScript, mogą być dodatkowo konfigurowane. Możemy im ustawić kilka właściwości.

Poruszanie się po obiektach #51

Poruszanie się po kluczach i wartościach obiektu.

Spread i rest operator z obiektami #52

Operator spread omawiałem już przy pracy z tablicami. Możemy go także używać do pracy z obiektami.

Destrukturyzacja obiektów #53

Destrukturyzacja obiektów jest bardzo ciekawym sposobem na wypakowanie z obiektu tylko tych danych, które potrzebujemy.

Referencja i porównanie obiektów #54

Obiekty w JavaScript są przetrzymywane i kopiowane przez referencję.

Kopiowanie i łączenie obiektów #55

Kopiowanie obiektów w JavaScript może być tak samo problematycznie, jak sprawdzenie, czy obiekty są identyczne.

---Rozdział 10 - Prototypy

Prototypy 10.1 Dziedziczenie prototypowe 10.2 Łańcuch prototypów i własne prototypy 10.3 Nadpisywanie metod prototypu 10.4 Nie używamy proto 10.5 Prototyp funkcji

Dziedziczenie prototypowe #56

Wstęp do dziedziczenia prototypowego. Zagadnienie już bardziej zaawansowane.

Łańcuch prototypów i własne prototypy #57

Wyjaśnienie czym jest łańcuch prototypów i jak dziedziczyć po własnych obiektach.

Nadpisywanie metod prototypu #58

Jak nadpisać prototyp i czy warto w ogóle to robić.

Nie używamy __proto__ #59

__proto__ już omawiałem w odcinkach wcześniej. Tutaj dowiesz się, dlaczego nie warto go jednak używać.

Prototyp funkcji #60

Jak się okazuje funkcje to też obiekty i mają dodatkową właściwość prototype.

---Rozdział 11 - Klasy

Klasy 11.1 Klasy w JavaScript 11.2 Statyczne pola i metody 11.3 Dziedziczenie w JavaScript 11.4 Rozszerzanie klas bazowych 11.4 Operator typeof vs instanceof w JavaScript

Klasy w JavaScript #61

Do czasów ECMAScript 6 w JavaScript nie było konstrukcji klas. Do tworzenia własnych typów i namiastek klas używano funkcji wywoływanej z konstruktorem.

Statyczne pola i metody #62

Zauważyliście, że możemy wywoływać niektóre metody czy też pola z obiektów bez tworzenia ich instancji. Na przykład mamy dostęp do metody `Object.is()` albo `Array.from()`.

Dziedziczenie w JavaScript #63

Wraz z ES6 w JavaScript dziedziczenie właściwości innych obiektów stało się łatwiejsze.

Rozszerzanie klas bazowych #64

Wprowadzenie klas w ES6 i słowa kluczowego `extends` dało łatwiejsze możliwości rozszerzani klas bazowych, czego do wersji ES5 nie dało się tak łatwo i przyjemnie osiągać.

Operator typeof vs instanceof w JavaScript #65

Na początku tego kursu pracowaliśmy głównie z podstawowymi typami w JavaScript. Do ich sprawdzania używałem operatora `typeof`. W JavaScript istnieje jeszcze jeden operator `instanceof`.

---Rozdział 12 - This

This 12.1 Co to jest this w JavaScript 12.2 This w obiektach 12.3 This i funkcje strzałkowe 12.4 Bindowanie zgubionego this 12.5 Metoda bind 12.6 Metoda call i apply

Co to jest `this` w JavaScript #66

edną z najtrudniejszych rzeczy w JavaScript jest zrozumienie jak działa `this`. Mechanizm ten sprawia wiele problemów każdemu programiście.

This w obiektach #67

W tej części przyjrzymy się dokładnie jak `this` wygląda w obiektach JavaScript.

This i funkcje strzałkowe #68

Arrow function działają nieco inaczej niż zwykłe funkcje, jeśli chodzi o kontekst `this`. Funkcje te nie mają własnego `this`.

Bindowanie zgubionego this #69

Wiemy już trochę o wskaźniku `this` w JavaScript. Wiemy, że służy on przede wszystkim dla kontekstu funkcji, na którym funkcja będzie pracować.

Metoda bind #70

W JavaScript mamy kilka dostępnych narzędzi do operowania kontekstem `this`. Mamy takie metody jak `bind`, `call` oraz `apply`.

Metoda call i apply #71

Kolejne metody, które mogą nam posłużyć do operowania kontekstem wywoływanej funkcji to `apply` oraz `call`. Ich działanie jest identyczne, różnią się jedynie sposobem przekazywania parametrów, które można podać przy wywołaniu funkcji.

Informacje dodatkowe do kursu JavaScript #72

W tym momencie to ostatni odcinek kursu.

Kontakt

Czy masz jakieś pytanie, chcesz coś zasugerować? Skontaktuj się ze mną!

Pomyślnie zasubskrybowałeś Zacznij Programować
Świetny! Następnie dokończ płatność, aby uzyskać pełny dostęp do Zacznij Programować
Witamy spowrotem! Zalogowałeś się pomyślnie.
Nie można Cię zalogować. Spróbuj ponownie.
Powodzenie! Twoje konto jest w pełni aktywowane, masz teraz dostęp do wszystkich treści.
Powodzenie! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.
Aktualizacja informacji rozliczeniowych nie powiodła się.