Kolejne metody, które mogą nam posłużyć do operowania kontekstem wywoływanej funkcji to apply oraz call. Ich działanie jest identyczne, różnią się jedynie sposobem przekazywania parametrów, które można podać przy wywołaniu funkcji.

Metody te działają podobnie do metody bind. Główną różnicą jest to, że metoda bind zwraca nową funkcję, którą trzeba jeszcze wywołać. Natomiast metody apply oraz call od razu wykonują funkcję, na której są wywołane.

Niezbyt często będziecie używać tych metod, ale od czasu do czasu mogą pojawić się w kodzie, warto więc wiedzieć, jak działają. Warto też przed tym odcinkiem zapoznać się z metodą bind, którą omawiałem odcinek wcześniej.

Użycie call i apply

Podobnie jak przy metodzie bind możemy przez call i apply wskazać kontekst dla funkcji:

function printName() {
 console.log(this.name);
}

const person = {
 name: 'Rambo',
};

printName.call(person);
printName.apply(person);

Mamy samodzielną funkcję printName oraz obiekt person. Wykorzystując call albo apply możemy wywołać metodę z przekazanym kontekstem this. W odróżnieniu od bind funkcja wywołana za pomocą call albo apply od razu się wykonuje. Natomiast bind zawsze zwraca nową funkcję, którą trzeba
dopiero wykonać.

W tym przypadku funkcja printName wykonała się z kontekstem obiektu person. Bez użycia call albo apply, funkcja ta przez this odwołałaby się do obiektu globalnego, w tym wypadku window, a w trybie ścisłym była by to wartość undefined. Z pomocą tych dwóch metod ustawiliśmy
funkcji printName odpowiedni kontekst this.

Pożyczanie metod

Podobnie jak bind metodę call oraz apply możemy użyć do pożyczenia metod z innych obiektów:

const dog = {
 name: 'Reksio',
};

const cat = {
 name: 'Alice',
 run(speed) {
  console.log(this.name + ' run ' + speed + ' km');
 },
};

cat.run.call(dog, 34); // Reksio run 34 km
cat.run.apply(dog, [34]); // Reksio run 34 km

Mamy obiekt dog, który nie ma metody run tak jak obiekt cat. Z pomocą metod call oraz apply możemy wywołać metodę run pochodzącą z obiektu cat, ale z kontekstem obiektu dog.

Do metod przekazujemy jak pierwszy parametr kontekst, z którym ma być wywołana metoda run. Drugim parametrem jest parametr dla metody run. Przy metodzie call podajemy go normalnie, natomiast metoda apply przejmuje parametry w formie tablicy. To jest właśnie główna różnica między tymi
metodami, forma przyjmowania parametrów.

Udało nam się pożyczyć metodę z innego obiektu poprzez zastosowanie call i apply co zmieniło kontekst wykonania metody run. Pomimo tego, że początkowo wykonujemy ją na obiekcie cat, to call oraz apply wymuszają zmianę kontekstu dla tej metody.

Wywoływanie metod z call i apply

Podobnie jak przy metodzie bind możemy użyć metody call i apply do wywołania funkcji i przekazania parametrów:

function sum(a, b, c, d) {
 console.log(a + b + c + d);
}

sum.call(null, 1, 2, 3, 4);
sum.apply(null, [1, 2, 3, 4]);

Przy użyciu call albo apply, funkcja od razu jest wywołana z przekazanymi parametrami. Gdy używamy call parametry przekazujemy pojedynczo. Gdy używamy metody apply parametry przekazywane są w postaci tablicy. To jest cała różnica w działaniu tych metod.

Natomiast jako pierwszy parametr przekazaliśmy null, oznacza to, że nie chcemy przekazywać żadnego kontekstu dla tej funkcji, ponieważ i tak nie korzysta ona ze wskaźnika this.

Pomimo tego, że wywołanie funkcji z metodą apply, gdzie możemy przekazać tablicę parametrów, wydaje się ciekawe, to obecnie w JavaScript mamy lepsze rozwiązanie:

sum(...[1, 2, 3, 4]);

Możemy użyć spread operatora i rozbić tablicę na pojedyncze wartości.

W nowoczesnym kodzie JavaScript raczej rzadko spotkacie call czy apply. Być może dowiązanie this za pomocą metody bind będzie znacznie częściej spotykane. Są to jednak metody, które często spotyka się w tutorialach czy dokumentacji, dlatego w kontekście this poznanie ich jest wręcz
obowiązkowe.

Call, apply czy bind

Na koniec pozostaje pytanie, której metody kiedy użyć:

 • jeżeli potrzebujecie stworzyć funkcję z innym kontekstem this i wywołać ją później to używamy bind, taki zabieg przydaje się przy przekazywaniu funkcji jako callback
const person = {
 surname: 'Rambo',
 print() {
  console.log(this.surname);
 },
};

setTimeout(person.print.bind(person), 1000); // Rambo
 • jeżeli potrzebujecie stworzyć funkcję, która jest częściowo wywołana, również używamy bind
function sum(a, b) {
 console.log(a + b);
}

const sum2 = sum.bind(null, 10);
sum2(7); // 17
 • jeżeli chcecie od razu wywołać funkcję z innym kontekstem this to używamy call albo apply
function printName() {
 console.log(this.name);
}

const person = {
 name: 'Rambo',
};

printName.call(person);
printName.apply(person);
 • jeżeli chcecie od razu wywołać funkcję z innym kontekstem this i przekazać pojedynczo parametry, używamy call
function sum(a, b, c, d) {
 console.log(a + b + c + d);
}

sum.call(null, 1, 2, 3, 4);
 • jeżeli chcecie od razu wywołać funkcję z innym kontekstem this i przekazać listę parametrów, używamy apply
function sum(a, b, c, d) {
 console.log(a + b + c + d);
}

sum.apply(null, [1, 2, 3, 4]);

Co warto zapamiętać

 • metoda call oraz apply pozwalają zmieniać kontekstu this dla wywołanej funkcji

 • metoda bind tworzy nową funkcję, którą potem trzeba wywołać, natomiast metoda call oraz apply od razu wykonują funkcje

 • drugim parametrem dla metody call są pojedynczo przekazywane parametry dla wywoływanej funkcji

 • drugim parametrem dla metody apply są parametry przekazywane jako tablica, które są potem użyte do wywołania funkcji

  Główny spis treści.