Deklaracja zmiennych i typy
1.1 Tworzenie zmiennych w JavaScript
1.2 Typy w JavaScript
1.3 Typ null i undefined
1.4 Typ boolean
1.5 Typ number
1.6 Typ number i wartości NaN oraz Infinity
1.7 Typ string
1.8 Metody typu string
1.9 Obiekty opakowujące