1. Konwersja typów
    2.1 Konwersja jawna i niejawna
    2.2 Konwersja boolean
    2.3 Konwersja number
    2.4 Konwersja string