1. Zakresy, domknięcia i moduły
    6.1 Zakres globalny i obiekt globalny
    6.2 Zakres blokowy
    6.3 Zakres funkcji
    6.4 Hoisting
    6.5 Use Strict