Co to jest i jak działa Subject RxJS / Angular

Subject to specjalny typ Observable, który pozwala na propagowanie tych samych danych do wielu subskrybentów w tym samym czasie. Observable pochodzący z Subject jest jeden i może go subskrybować wielu obserwatorów. Natomiast przy zwykłym Observable np. stworzonym z funkcji interval przy każdej subskrypcji Observer dostaje nowe własne Observable. Dopiero w czasie subskrypcji dane zaczną być przekazywane. Jeżeli …

Continue reading

Czym jest moduł w Angularze?

Aplikacje napisane w Angularze posiadają przynajmniej jeden moduł. Jest to serce aplikacji, które zbiera w sobie wszystkie składowe Angulara jak serwisy, komponenty, dyrektywy, pipes inne moduły. Wszystko co jest załączone w module aplikacji będzie skompilowane do wersji produkcyjnej. W Angularze jest przynajmniej jeden moduł. Aplikacja może być podzielona na kilka modułów. Podział na moduły jest …

Continue reading

Czym jest komponent w Angularze?

Komponenty w Angularze służą do budowania UI aplikacji. Jest to jedna z głównych składowych Angulara. Każda aplikacja w Angularze zaczyna się od jednego komponentu, kolejne tworzą drzewo komponentów. W Angularze komponenty tworzą drzewo komponentów. Każdy komponent posiada klasę, plik HTML i plik stylów. Opcjonalnie komponent może posiadać plik testów. Są też komponenty inline, które zbudowane …

Continue reading

Co to jest Observable?

Observable jest obiektem pochodzącym z biblioteki RxJS. Observable możemy tworzyć sami lub może być nam dostarczony. Często Observable porównywany jest do Promise, jednak nie jest to prawda. Observable to nie jest Promise. Observable należy wyobrazić sobie jako funkcję. Wywołany Observable za pomocą metody subscribe może nam zwrócić jakąś wartość i zakończyć działanie, lub też zwrócić wiele wartości …

Continue reading

Co to jest RxJS?

RxJS to w dużym skrócie biblioteka do reaktywnego programowania. Jest mocno osadzona w Angularze i wykorzystywana przy obsłudze formularzy, routingu czy zapytań HTTP. RxJS to biblioteka do reaktywnego programowania. Dużą zaletą RxJS jest łatwość opanowania kodu asynchronicznego czy opartego na eventach. Dostarcza obiekt Observable, który jest najważniejszym składowym całego konceptu. RxJS bazuje na obiekcie Observable. …

Continue reading

Co to jest TypeScript?

TypeScript jest językiem programowania kompilowanym do JavaScript. Wiele osób twierdzi też, że nie jest to osobny język, a jedynie nadzbiór (superset) dla JavaScript. TypeScript to nadzbiór (superset) dla JavaScript. Zawiera w sobie wszystkie funkcjonalności, które ma JavaScript oraz dodaje własne funkcjonalności. Najważniejsze funkcjonalności dla TypeScript to typy danych. Język ten jest statycznie typowany (typy nie …

Continue reading

Co to jest Angular?

Angular to kompleksowy framework do tworzenia aplikacji typu SPA (Single Page Application). SPA to strony, które są ładowane w przeglądarce dynamicznie. Nie mamy tutaj dociągania strony z serwera gdy przechodzimy na poszczególne podstrony. Angular to framework do tworzenia SPA. Angular został stworzony przez Google i społeczność, ponieważ jest to technologia o otwartych źródłach. Angular sam …

Continue reading