Jak dodać Bootstrapa 4 - bootstrap i Angular

Jak dodać Bootstrapa 4 do Angulara Bootstrap 4 to biblioteka, która chętnie jest używana w projektach angularowych. Jest kilka sposobów na dodanie Bootstrap 4 do projektu. Przyjrzyjmy się tym sposobom, zarówno tym które są mniej jak i bardziej rekomendowane.