Omówienie interfejsów Consumer, Function, UnaryOperator #7

W tym wpisie zajmiemy się takimi interfejsami jak Consumer, Function, UnaryOperator. Oczywiście są odmianami interfejsów opisanych w tym wpisie. Różnica między nimi jest taka, że działają na pojedynczych argumentach. Praktyki nigdy za mało, więć zaczynajmy!