Subject to specjalny typ Observable, który pozwala na propagowanie tych samych danych do wielu subskrybentów w tym samym czasie. Observable pochodzący z Subject jest jeden i może go subskrybować wielu obserwatorów.

Natomiast przy zwykłym Observable np. stworzonym z funkcji interval przy każdej subskrypcji Observer dostaje nowe własne Observable. Dopiero w czasie subskrypcji dane zaczną być przekazywane.

Jeżeli byśmy wytwarzali dane przez Subject tak samo jak funkcja inteval, to podpięty subskrybent, który dołączy w trakcie wytwarzania danych utraci część danych. Przy zwykłym Observable, podpięty subskrybent dostaje nowe Observable i każdy subskrybent zawsze dostaje tą samą partię danych. Dane nie przepadają, jak to jest możliwe w Subject.

Podsumowanie:

  • Subject nadaje dane, nawet gdy nikt nie subskrybuje
  • dzieli te same dane między wielu subskrybentów
  • jeżeli Observer nie subskrybuje to może stracić dane, które wpadają do Subjecta

Alternatywą jest BehaviorSubject, ReplaySubject i AsyncSubject

Przykład:

const subject = new Subject();
subject.subscribe(x => console.log('Recived: ', x));// Recived:  Hello
subject.next('Hello'); 

W tym przypadku dane nie zostaną odebrane:

const subject = new Subject();
subject.next('Hello'); 
subject.subscribe(x => console.log('Recived: ', x));