RxJS to w dużym skrócie biblioteka do reaktywnego programowania. Jest mocno osadzona w Angularze i wykorzystywana przy obsłudze formularzy, routingu czy zapytań HTTP.

RxJS to biblioteka do reaktywnego programowania.

Dużą zaletą RxJS jest łatwość opanowania kodu asynchronicznego czy opartego na eventach. Dostarcza obiekt Observable, który jest najważniejszym składowym całego konceptu.

RxJS bazuje na obiekcie Observable.

Sama biblioteka RxJS jest bardzo mocno rozbudowana i posiada mnóstwo obiektów, operatorów i funkcji, które możemy użyć pracując z Observable. https://rxjs.dev/