TypeScript jest językiem programowania kompilowanym do JavaScript. Wiele osób twierdzi też, że nie jest to osobny język, a jedynie nadzbiór (superset) dla JavaScript.

TypeScript to nadzbiór (superset) dla JavaScript.

Zawiera w sobie wszystkie funkcjonalności, które ma JavaScript oraz dodaje własne funkcjonalności. Najważniejsze funkcjonalności dla TypeScript to typy danych. Język ten jest statycznie typowany (typy nie są obowiązkowe). Zawiera też interfejsy czy enumy, których brakuje w JavaScript.

TypeScript rozszerza funkcjonalność JavaScript.

Ostatecznie TypeScript jest kompilowany do JavaScript. Aplikacje napisane z użyciem TypeScript działają jak normalne aplikacje napisane w JavaScript na wszystkich przeglądarkach czy w node.js

TypeScript kompilowany jest do JavaScript.

Ogromną zaletą TypeScript jest statyczne typowanie, dzięki temu praca z kodem i jego refaktoring jest łatwiejszy. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że gdy usuniemy zadeklarowane typy w TypeScript, otrzymujemy kod napisany w JavaScript :).

Angular napisany jest z użyciem TypeScript.

https://www.typescriptlang.org/