Serwis w Angularze jest zwykłą klasą TypeScript. Opatrzony jest dodatkowym dekoratorem, który może mieć różne właściwości konfiguracyjne. Serwis może działać jako singleton dla całej aplikacji lub może zostać powołany dla konkretnego komponentu.

W najnowszcyh wersjach Angulara, serwis opatrzony jest dekoratorem w takiej postaci:

@Injectable({
 providedIn: 'root',
})
export class LoggerService {}

Właściwość providedIn: 'root' oznacza, że serwis będzie dostępny w całej aplikacji dla każdego komponentu. Taki serwis powstaje i utrzymywany jest przez całe działanie aplikacji. Dzięki takiemu serwisowi możemy utrzymywać stan aplikacji czy wspomagać komunikację między komponentami.

Jeżeli chcemy uruchomić serwis tylko dla komponentu:

@Component({
 selector:  'app-root',
 templateUrl: './app.component.html',
 providers: [ LoggerService ]
})
export class AppComponent {
 constructor(private service: LoggerService ) { }
}

W dekoratorze Component wstawiamy serwis we właściwości providers. Instancja serwisu, która powstanie będzie dostępna tylko dla tego komponentu i jego dzieci.

Serwisy wstrzykuje się zawsze przez konstruktor.

Do czego potrzebne są serwisy w Angularze?

 • wykonują pracę dla komponentów
 • komunikują się z REST API
 • zapewniają komunikację między komponentami
 • pozwalają na stworzenie stanu aplikacji

Serwisy w Angularze są back-end’em aplikacji webowej :-).