Właśnie została wydana nowa 10 wersja Angulara. Nie ma w niej tyle zmian co w wersji 9. Dodatkowo jeszcze w tym roku ma pojawić się jeszcze jedna major wersja o numerze 11. Głównym założeniem jest utrzymanie synchronizacji z całym środowiskiem JavaScript.

Co roku wypuszczane są okrągłe wersje Angulara, tak też ma się zadziać i tego roku. Gdy wszyscy opóźnienia zrzucają na pandemię, developerzy Angulara bronią swoich terminów :).

Co nowego w Angularze w wersji 10?

 1. Nowy komponent Date Range Picker z Angular Material.
  Jego działanie możemy podejrzeć tutaj: https://stackblitz.com/angular/nknyovevygv?file=src%2Fapp%2Fdate-range-picker-overview-example.html

 2. Ostrzeżenie przed importami CommonJs w dependency
  Gdy podczas budowania aplikacji okaże się, że gdzieś używany jest CommonJs otrzymasz ostrzeżenie i podpowiedź co możesz z tym zrobić.

 3. Tworzenie projektu w wersji strict
  Teraz tworząc projekt w Angularze możesz użyć nowej właściwości --strict, dokładne polecenie wygląda tak:
ng new --strict

Dzięki tej opcji zostanie stworzony projekt z nowymi ustawieniami, których zadaniem jest ścisłe przestrzeganie reguł i optymalizacja aplikacji. Oto co zostanie włączone:

 • strict mode dla TypeScript
 • sprawdzanie typów dla widoku HTML
 • zredukowany bundle do 75%
 • konfiguracja lintera zakazująca używanie typu any
 • bardziej zaawansowana optymalizacja tree-shaking
 1. Podniesienie wersji dla zależności
  – TypeScript do wersji 3.9
  – TSLib do wrersji 2.0
  – TSLint do wersji 6
  Przebudowano także plik konfiguracyjny dla TypeScript tsconfig.json

 2. Nowa konfiguracja dla domyślnie obsługiwanych przeglądarek.
  Kilka naprawdę starych przeglądarek wypadło z browserslist.

  Trzeba także zwrócić uwagę, że projekty nie budują się już do ES5. Jeżeli chcemy wspierać starsze przglądarki jak IE musimy sami o to zadbać dodając je do pliku .browserslistrc.

Jak wykonać update do Angular 10?

Jak zwykle możemy skorzystać z narzędzia na stronie https://update.angular.io/.

Lub po prostu wywołać komendę:

ng update @angular/cli @angular/core

Więcej informacji o Angularze w wersji 10:

https://next.angular.io/guide/updating-to-version-10

https://blog.angular.io/version-10-of-angular-now-available-78960babd41