W tym wpisie dowiesz się jak dodać Prettier do Angulara i w ogóle dlaczego warto mieć Prettiera w projekcie.

Prettier vs Linter (TSLint, ESLint)

Warto rozróżnić te dwa narzędzia :

 • Linter to narzędzie do sprawdzania poprawności naszego kodu. Zwraca uwagę na złą składnię, błędy, nieużywane zmienne etc. Główną jego ideą jest sprawdzanie poprawności kodu.
 • Prettier to formater kodu. Możemy go użyć do sprawdzania plików .js.ts.css.scss i wiele innych. Główną różnicą w porównaniu do lintera jest to, że nie sprawdza jakości kodu.

Widzimy że narzędzia te robią dwie różne rzeczy, jednak często w kwestii wyglądu kodu i jego formatowania mogą mieć te same reguły, które są sprzeczne. Ale jest i na to sposób.

Dlaczego warto używać tych narzędzi

TSLint jest standardowo dodawany do każdego nowo wygenerowanego projektu Angulara. I na pewno nie warto go usuwać. Prettier dodatkowo pomaga nam utrzymać kod według tych samych reguł formatowania. Wcięcia, długość linii, średniki, przecinki, pozycja klamerek, wywołanie łańcuchów funkcji itd. W każdym edytorze kod będzie wygląda tak samo.

Jednym z prozaicznych powodów jest code review. Nagle się okaże, że nasze taski przechodzą go bez problemu, bo po prostu nie ma się do czego doczepić 😸.

Dodanie Prettiera do Angulara w 4 krokach

 1. Instalujemy Prettiera z opcją --save-exact
  Pozwala to na sztywno ustawić wersję Prettiera. Pomoże nam to uniknąć aktualizacji wersji i być może kłopotów ze zmianą formatowania.
npm install --save-dev --save-exact prettier
 1. Instalujemy tslint-config-prettier
  Ponieważ TSLint z Prettierem mają różne zdania przy niektórych regułach formatowania, to warto do konfiguracji dodać tą wtyczkę. W innym przypadku musielibyśmy sami przeglądać plik tslint.json i usunąć konfiguracje, które się kłócą ze sobą. Może w ogóle warto to też zrobić 😼.
npm install --save-dev tslint-config-prettier
 1. Konfigurujemy wtyczkę w tslint.json
  W pliku tslint.json musimy dodać do tablicy extends nazwę wtyczki, którą właśnie zainstalowaliśmy. Powinno to wyglądać tak:
 "extends": [ "tslint:recommended", "tslint-config-prettier" ]
 1. Konfigurujemy Prettiera:
  Warto dodać plik konfiguracyjny dla Prettiera. Plik może być w skonfigurowany w formacie JSON, JS, YAML, TOML lub po prostu bez rozszerzenia. Ja osobiście tworzę plik .prettierrc:
{ 
 "printWidth": 80, 
 "trailingComma": "es5", 
 "tabWidth": 2, 
 "semi": true, 
 "singleQuote": true 
}

Wszelkie opcje konfiguracyjne znajdziecie w dokumentacji Prettier: https://prettier.io/docs/en/options.html

Uruchomienie Prettiera

Po instalacji możemy uruchomić Prettiera. Za pomocą tej komendy, przelecimy cały projekt i poprawimy formatowanie w każdym pliku o poniższych rozszerzeniach:

prettier --write "**/*{.ts,.js,.json,.scss,.html}"

Jeżeli chcemy formatować tylko pliki w katalogu src/ to możemy użyć takiej komendy:

prettier --write "src/**/*{.ts,.js,.json,.scss,.html}"

Dodanie komendy do package.json

Dobrym pomysłem jest dodanie komendy do package.json:

"format": "prettier --write --config ./.prettierrc src/**/*{.ts,.js,.json,.scss,.html}"

i gdy mamy taką potrzebę to uruchamiamy komendą:

npm run format

Konfiguracje w edytorze

Prettiera możemy skonfigurować w swoim edytorze i wywoływać go za pomocą skrótu klawiszowego czy kontekstowego menu. Wszystko zależy od edytora, warto sprawdzić w dokumentacji jak to zrobić w Waszym edytorze. https://prettier.io/docs/en/editors.html

Prettier hooks – automatyzacja

Często zapominamy puścić Prettiera po kodzie, a zazwyczaj przypominamy sobie gdy już wykonamy commita do repozytorium. Dlatego warto pomyśleć o automatyzacji, a do tego potrzebujemy pretty-quick i husky.

Dzięki tym bibliotekom, w czasie wykonywania commitu, Prettier uruchomi się, sprawdzi formatowanie plików i poprawi je. Potem nastąpi commit z już poprawionymi plikami.

 1. Instalujemy zależności
npm install pretty-quick husky --save-dev
 1. Dodajemy konfiguracje do package.json
 "husky": {
  "hooks": {
   "pre-commit": "pretty-quick --staged"
  }
 }

Nasz hook uruchomi się zaraz przed commitem. Uruchomienie hooka pre-commit oznacza uruchomienie pretty-quick z opcją --staged. Oznacza to, że pliki zostaną przeformatowane jeszcze przed samym commitem i zmiany zostaną dodane do commita.

Bez tej opcji pliki zostaną zcommitowane i dopiero wtedy sprawdzone zostanie formatowanie. Jeżeli coś będzie poprawione, będziemy musieli wykonać drugiego commita z tymi zmianami.

Podsumowanie

 • TSLint sprawdza poprawność kodu
 • Prettier to formater
 • aby pogodzić TSLint i Prettier warto zainstalować tslint-config-prettier
 • warto dodać plik konfiguracyjny .prettierrc
 • warto dodać komendę do package.json uruchamiającą formatowanie
 • Prettiera możemy też skonfigurować w ulubionym edytorze
 • automatyczne formatowanie ustawimy za pomocą pretty-quick i husky

Linki, które mogą pomóc:

Linki, które mogą pomóc:

https://prettier.io/

https://github.com/typicode/husky

https://github.com/azz/pretty-quick