W tym odcinku niezwykle prosty przykład zastosowania lambd i interfejsu funkcjonalnego bez fajerwerków 😉 Oczywiście sam przykład jest na wyrost i można go uprościć pomijając nasz interfejs, ponieważ w pakiecie Java 8 mamy gotowy interfejs, który moglibyśmy wykorzystać. Ale o tym jeszcze będzie 🙂

Zacznijmy od naszego interfejsu, który nie jest niespodzianką:

public interface CalculationInterface {
​
 double calculate(double a, double b);
​
}

Metoda abstrakcyjna przyjmuje dwa parametry oraz zwraca typ double.

W naszym kalkulatorze potrzebujemy mapę:

private static final Map<String, CalculationInterface> calculationMap = new HashMap<>();

Kluczem jest typ String, który będzie przechowywał dla nas symbol operatora, wartością będzie coś co reprezentuje nasz interfejs czyli wyrażenie lambda w oparciu o ten interfejs.

Posiadamy już mapę, czas na jej wypełnienie:

 private static void fillMap() {
  calculationMap.put("+", (a, b) -> a + b);
  calculationMap.put("-", (a, b) -> a - b);
  calculationMap.put("/", (a, b) -> a / b);
  calculationMap.put("*", (a, b) -> a * b);
 }

Do mapy dodaję kolejno działania, jakie chcę wykonywać oraż wyrażenie lambda, które ma to działanie realizować. W dłuższej i może dla początkujących w bardziej czytelnej formie, wyglądałoby to tak:

CalculationInterface add = (a, b) -> a + b;
calculationMap.put("+", add);

Ostatnią metodą jest:

 private static void result(String operator, double a, double b) {
  double result = calculationMap.get(operator).calculate(a, b);
  System.out.println(result);
 }

Z mapy pobieramy obiekt za pomocą klucza, który kryje się pod zmienną operator. Wiemy, że za nim kryje się nasza lambda zaimplementowana w oparciu o CalculationInterface. Pozostaje wywołać na niej metodę calculate i przekazać parametry do obliczeń.

Wywołanie naszego kalkulatora wygląda tak:

 public static void main(String[] args) {
  fillMap();
  result("+", 1, 2);
  result("-", 2, 2);
  result("/", 4, 4);
  result("*", 5, 2);
 }

Proste, działa i pokazuje jak można wykorzystać lambdę. Jak zauważyliście udało się uniknąć ifów, swiczów i innych okropnych rzeczy, które często przy implementacjach kalkulatora mają miejsce 🙂 Wykorzystując Java 8 użyliśmy jednej metody, która oblicza dla nas różne działania.

Projekt ten znajdziecie na GitHubie: https://github.com/ZacznijProgramowac/KursJava8

Dla przejrzystości pokazuję cały kod:

public class CalculatorMain {
​
 /**
  * Tworzymy mapę która przechowywać będzie lambdy i symbol kalkulacji
  * Parametrami jest String oraz nasz interfejs funkcjonalny
  */
 private static final Map<String, CalculationInterface> calculationMap = new HashMap<>();
​
​
 public static void main(String[] args) {
  fillMap();
  result("+", 1, 2);
  result("-", 2, 2);
  result("/", 4, 4);
  result("*", 5, 2);
 }
​
 /**
  * Wypełniamy mapę symbolem kalkulacji i lambdami
  */
 private static void fillMap() {
  calculationMap.put("+", (a, b) -> a + b);
  calculationMap.put("-", (a, b) -> a - b);
  calculationMap.put("/", (a, b) -> a / b);
  calculationMap.put("*", (a, b) -> a * b);
 }
​
 /**
  * Ta metoda zwraca nam gotowy wynik po wybraniu operatorem odpowiedniej lambdy i wykonaniu metody calculate
  *
  * @param operator
  * @param a
  * @param b
  */
 private static void result(String operator, double a, double b) {
  double result = calculationMap.get(operator).calculate(a, b);
  System.out.println(result);
 }
}

Wynik:

3.0
0.0
1.0
10.0