ECMAScript jest standardem dla języków skryptowych. Najpopularniejszą implementacją tego standardu jest JavaScript. Jednak to nie jedyny język, który powstał na bazie ECMAScript. Innymi językami są także JScript stworzony przez Microsoft oraz ActionScript, który był używany w AdobeFlash.

Nad standardem ECMAScript pracują przedstawiciele wszystkich popularnych przeglądarek. Ich zadaniem jest rozwój standardu, a także przeprowadzenie całego procesu standaryzacji i wprowadzenie nowych funkcjonalności do kolejnych wersji. Co ciekawe, każdy z nas może wysłać nową propozycję funkcjonalności dla standardu ECMAScript i mieć wpływ na rozwój choćby języka JavaScript.

Nowe wersje standardu były wydawane pod nazwą ES i kolejno numerowane. Najbardziej znany dzisiaj standard to ES6, który wprowadził wiele ulepszeń dla języka JavaScript. Wraz z wersję ES6 weszła nowa forma nazewnictwa. Wersja ES6 została nazwana ES2015. I tak pojawiały się kolejne jak ES2017, ES2018 i ES2020.

Podsumowując, ECMAScript jest standardem, który jest implementowany przez inne języki. Najpopularniejszym dzisiaj jest JavaScript, który musi implementować wszystkie standardy ECMAScript, ale także może posiadać własne funkcjonalności i rozbudowywać standard o własne implementacje.

Skróty jakie powstały to:

ECMAScript === ES

JavaScript === JS