Press enter to see results or esc to cancel.

Co to jest Node.js?

Node.js jest środowiskiem uruchomieniowym do wykonywania kodu JavaScript. Wcześniej programiści uruchamiali swój kod JavaScript tylko za pomocą przeglądarek. Dzisiaj Node.js pracuje niezależnie od przeglądarki i pozwala na uruchamianie kodu JavaScript również poza przeglądarką.

Node.js jako środowisko uruchomieniowe pozwala nie tylko w łatwiejszy sposób tworzyć aplikacje webowe. Jest także narzędziem do tworzenia aplikacji po stronie serwera, wszelkiego rodzaju skryptów i bibliotek. Współpracuje bezpośrednio z systemem operacyjnym i może być uruchomiony na każdym z nich, jak Linux, MacOS czy Windows.

Tak więc, wykorzystując Node.js możemy stworzyć aplikacje webowe korzystając z takich frameworków jak React, Angular, Vue czy Svelte. Możemy również tworzyć aplikacje serwerowe korzystając z takich frameworków jak Express, Nest, Koa. Aplikacje możemy tworzyć zarówno w JavaScript jak i w TypeScript.

Warto zwrócić uwagę, że Node.js korzysta z silnika V8. Jest to oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym, na którym zbudowana jest przeglądarka Chrome, a dzisiaj także przeglądarka Edge od Microsoftu.

Node.js znacznie przyśpieszył rozwój aplikacji i samego JavaScript. Każdy współczesny framework, który używany jest do tworzenia aplikacji internetowych wymaga zainstalowanego Node.js. Pomimo tego, że nadal możemy tworzyć strony internetowe z pomocą tylko przeglądarki, trudno sobie wyobrazić, że stworzymy zaawansowaną aplikację internetową bez Node.js.

Node.js możemy pobrać i zainstalować ze strony Node.js.

Aby sprawdzić czy mamy zainstalowany Node.js na swoim komputerze, należy uruchomić konsolę i wpisać polecenie:

node -v

po którym otrzymamy wersję obecnie zainstalowanego Node.js lub błąd informujący, że polecenie takie nie istnieje. Co oznacza, że Node.js nie jest zainstalowany na naszym komputerze.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x