Node.js jest środowiskiem uruchomieniowym do wykonywania kodu JavaScript. Wcześniej programiści uruchamiali swój kod JavaScript tylko za pomocą przeglądarek. Dzisiaj Node.js pracuje niezależnie od przeglądarki i pozwala na uruchamianie kodu JavaScript również poza przeglądarką.

Node.js jako środowisko uruchomieniowe pozwala nie tylko w łatwiejszy sposób tworzyć aplikacje webowe. Jest także narzędziem do tworzenia aplikacji po stronie serwera, wszelkiego rodzaju skryptów i bibliotek. Współpracuje bezpośrednio z systemem operacyjnym i może być uruchomiony na każdym z nich, jak Linux, MacOS czy Windows.

Tak więc, wykorzystując Node.js możemy stworzyć aplikacje webowe korzystając z takich frameworków jak React, Angular, Vue czy Svelte. Możemy również tworzyć aplikacje serwerowe korzystając z takich frameworków jak Express, Nest, Koa. Aplikacje możemy tworzyć zarówno w JavaScript jak i w TypeScript.

Warto zwrócić uwagę, że Node.js korzysta z silnika V8. Jest to oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym, na którym zbudowana jest przeglądarka Chrome, a dzisiaj także przeglądarka Edge od Microsoftu.

Node.js znacznie przyśpieszył rozwój aplikacji i samego JavaScript. Każdy współczesny framework, który używany jest do tworzenia aplikacji internetowych wymaga zainstalowanego Node.js. Pomimo tego, że nadal możemy tworzyć strony internetowe z pomocą tylko przeglądarki, trudno sobie wyobrazić, że stworzymy zaawansowaną aplikację internetową bez Node.js.

Node.js możemy pobrać i zainstalować ze strony Node.js.

Aby sprawdzić czy mamy zainstalowany Node.js na swoim komputerze, należy uruchomić konsolę i wpisać polecenie:

node -v

po którym otrzymamy wersję obecnie zainstalowanego Node.js lub błąd informujący, że polecenie takie nie istnieje. Co oznacza, że Node.js nie jest zainstalowany na naszym komputerze.