Strict mode czyli tak zwany tryb ścisły, został wprowadzony do JavaScript w ESCMAScript 5. Tryb ten nie jest domyślny i aby go włączyć należy użyć polecenia use strict. Ponieważ JavaScript musi zachowywać kompatybilność ze wcześniejszymi wersjami, tryb ten jest opcjonalny. Gdyby zmiany, które wprowadza tryb ścisły byłyby wprowadzone do języka bezpośrednio, wiele stron internetowych mogłoby przestać działać.

Zadaniem strict mode jest poprawa wielu problemów i ukrytych błędów JavaScript, które są zaimplementowane w tym języku. Tryb ten pozwala unikać błędów, poprawia bezpieczeństwo kodu, poprawia wydajność i trochę go unowocześnia:

 • tryb ścisły eliminuje tak zwane ciche błędy poprzez ich widoczną sygnalizację. Na przykład mogliśmy stworzyć zmienną bez użycie deklaracji jak var, let, const:

  myVariable = 'foo';

  bez trybu ścisłego możemy przypisać wartość do undefined:

  var undefined = 5;

  możemy też tworzyć funkcje z takimi samymi nazwami parametrów:

  function sum(a, a, c) {
  return a + a + c;
  }

  Taki kod bez trybu ścisłego w JavaScript jest poprawny. W trybie ścisłym dostaniemy konkretne informacje o błędach i nasz kod będzie musiał byś naprawiony. W JavaScript jest bardzo dużo tak dziwnych problemów, które tryb ścisły wyklucza.

 • dzięki trybowi ścisłemu, kod może być lepiej optymalizowany przez przeglądarki, poprawia to wydajność

 • tryb ścisły wprowadza także zabronione słowa kluczowe dla przyszłych wersji języka na przykład nie możemy użyć interface, package, private jako nazwy zmiennych.

 • kod w trybie ścisłym jest bezpieczniejszy

 • tryb ścisły poprawia czytelność kodu, sygnalizację błędów, usprawnia podstawowe mechanizmy JavaScript. W skrócie poprawia błędy języka JavaScript, które powstały w czasie jego implementacji.

Ponieważ lista rzeczy, które poprawia strict mode jest bardzo długa, muszę Was odesłać do dokumentacji lub mojego kursu JavaScript. Tutaj chciałem tylko omówić czym jest tryb ścisły.

Żeby go włączyć, na początku kodu wystarczy użyć deklaracji:

'use strict';

Możliwe jest użycie także tylko dla funkcji:

function strict() {
 'use strict';
}

Może się przydać gdy pracujemy w bardzo starym kodzie i nie chcemy włączać trybu ścisłego dla całego kodu, ale tylko dla tej nowej części, którą musimy dopisać.

W ES6 pojawiły się klasy i moduły, które domyślnie pracują w trybie ścisłym. Także każdy współczesny framework pracuje w trybie ścisłym. Zazwyczaj więc nie musisz się martwić i dopisywać deklaracji use strict do frameworka jak Angular, React czy Vue.

Jeżeli jednak będziesz pisał kod bez modułów, klas i frameworka czyli czysty JavaScript, zadbaj oto, aby pojawiła się deklaracja use strict na początku Twojego skryptu.

Należy też pamiętać, że bardzo stare wersje przeglądarek jak IE9 mogą nie obsługiwać tego trybu. Współcześnie ten problem nie powinien nas jednak spotkać. Teoretycznie jednak taka sytuacja może się zdarzyć i nasz kod będzie po prostu pracował jak dawniej bez trybu ścisłego.