Kolejnym zagadnieniem związanym z funkcjami w JavaScript jest higher-order function. Z tym zagadnieniem spotkacie się najczęściej przy programowaniu funkcyjnym albo też na rozmowie o pracę. Tak naprawdę higher-order function dotyczą codziennego programowania i jeżeli programujesz już w JavaScript na
pewno używasz funkcji wyższego rzędu.

Przykład higher-order function

const double = (x) => x * 2;
const result = [1, 2, 3].map(double);
console.log(result); // [ 2, 4, 6 ]

Higher-order function to funkcja, która przyjmuje jakąś funkcję lub ją zwraca. W przykładzie widzimy funkcję map, która przyjmuje inną funkcję jako parametr, czyli funkcję callback. W tym przypadku map jest funkcją wyższego rzędu, ponieważ przyjmuje inną funkcję.

Gotowych funkcji wyższego rzędu znajdziemy w JavaScript całą masę. Są one ważne, ponieważ pozwalają na pisanie prostszego i czytelniejszego kodu. Wykorzystanie higher-order function to także mniej bugów i łatwiejsze testowanie.

Zobaczmy teraz przykład, gdybym nie wykorzystał funkcji map, a chciał wszystko zaimplementować ręcznie:

const numbers = [1, 2, 3];
const result2 = [];
for (let i = 0; i < numbers.length; i++) {
 const element = numbers[i] * 2;
 result2.push(element);
}
console.log(result2);

Ten kod robi dokładnie to samo co funkcja map i stworzony do niej callback. Tutaj jednak musieliśmy stworzyć o wiele więcej kodu, który jest mniej czytelny, podatny na błędy i mało re-używalny. Dlatego, jeżeli tylko jest możliwość, używajcie gotowych rozwiązań.

Kompozycja funkcji

Samo pojęcie programowania funkcyjnego i kompozycji funkcji to temat na zupełnie inny kurs. Pokażę Wam jednak przykłady jak można użyć funkcji callback i higher-order function to stworzenia czytelnego i re-używalnego kodu.

const multiply = (x) => x * 2;
const even = (x) => x % 2 === 0;
const sum = (accumulator, currentValue) => accumulator + currentValue;

const list = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9];

const result3 = list.filter(even).map(multiply).reduce(sum);
console.log(result3); // 40

Mamy zdefiniowane funkcje callback, które robią konkretne rzeczy. Pierwsza funkcja mnoży wszystkie wartości przez 2. Funkcja even zwraca tylko liczby parzyste, a funkcja sum dodaje do siebie kolejne wartości. Te funkcje callback
będziemy mogli używać w aplikacji wielokrotnie przesyłając je do funkcji wyższego rzędu jak w tym przypadku.

Wywołuję funkcje filter, map oraz reduce jako idealny przykład higher-order functions. Przekazuję tam poszczególne funkcje do wykonania zadania. W ten sposób zrobiłem prostą kompozycję funkcji, która mi pozwoliła uzyskać konkretny wynik.

Widzimy, że taki kod jest bardziej czytelny, bardzo prosty w testowaniu i możemy go użyć wiele razy w różnych częściach aplikacji. Jeżeli nie wiecie jak dokładnie działają funkcje filter, map i reduce, wrócimy do nich przy omawianiu tablic.

Tak wygląda koncepcja higher-order function. Są to funkcje, do których możemy przekazać funkcje lub funkcje, które zwracają inne funkcje.

Programowanie funkcyjne

Programowanie funkcyjne w JavaScript jest bardzo popularne, nie jest to jednak temat na ten kurs. Jeżeli jednak chcecie zgłębić temat kompozycji funkcji, a także dodatkowych funkcji wyższego rzędu, warto sprawdzić dwie dodatkowe biblioteki.

Pierwsza z nich to Underscore.js:

https://underscorejs.org/

Ta biblioteka świetnie uzupełnia JavaScript o niezbędne dodatkowe funkcje przydatne przy programowaniu funkcyjnym

Kolejna biblioteka to Lodash:

https://lodash.com/

W tej bibliotece znajdziemy mnóstwo pomocnych funkcji wyższego rzędu, które często piszemy w JavaScript, a są one po prostu dostępne w tej bibliotece. Jeżeli brakuje Wam funkcji do operowania na listach, strukturach danych, typach prostych to w tej bibliotece znajdziecie wszystkie narzędzia.

Co warto zapamiętać

 • higher-order function to funkcja, która przyjmuje funkcje lub zwraca funkcje
 • w JavaScript mamy kilka gotowych funkcji wyższego rzędu, są to głównie funkcje dotyczące manipulacji na tablicach i podobnych strukturach
 • higher-order function ściśle związane jest z programowaniem funkcyjnym
 • programowanie funkcyjne to zupełnie oddzielny koncept języka JavaScript, któremu trzeba poświęcić dodatkowy czasKolejnym zagadnieniem związanym z funkcjami w JavaScript jest higher-order function. Z tym zagadnieniem spotkacie się najczęściej przy programowaniu funkcyjnym albo też na rozmowie o pracę. Tak naprawdę higher-order function dotyczą codziennego programowania i jeżeli programujesz już w JavaScript na
  pewno używasz funkcji wyższego rzędu.

Przykład higher-order function

const double = (x) => x * 2;
const result = [1, 2, 3].map(double);
console.log(result); // [ 2, 4, 6 ]

Higher-order function to funkcja, która przyjmuje jakąś funkcję lub ją zwraca. W przykładzie widzimy funkcję map, która przyjmuje inną funkcję jako parametr, czyli funkcję callback. W tym przypadku map jest funkcją wyższego rzędu, ponieważ przyjmuje inną funkcję.

Gotowych funkcji wyższego rzędu znajdziemy w JavaScript całą masę. Są one ważne, ponieważ pozwalają na pisanie prostszego i czytelniejszego kodu. Wykorzystanie higher-order function to także mniej bugów i łatwiejsze testowanie.

Zobaczmy teraz przykład, gdybym nie wykorzystał funkcji map, a chciał wszystko zaimplementować ręcznie:

const numbers = [1, 2, 3];
const result2 = [];
for (let i = 0; i < numbers.length; i++) {
 const element = numbers[i] * 2;
 result2.push(element);
}
console.log(result2);

Ten kod robi dokładnie to samo co funkcja map i stworzony do niej callback. Tutaj jednak musieliśmy stworzyć o wiele więcej kodu, który jest mniej czytelny, podatny na błędy i mało re-używalny. Dlatego, jeżeli tylko jest możliwość, używajcie gotowych rozwiązań.

Kompozycja funkcji

Samo pojęcie programowania funkcyjnego i kompozycji funkcji to temat na zupełnie inny kurs. Pokażę Wam jednak przykłady jak można użyć funkcji callback i higher-order function to stworzenia czytelnego i re-używalnego kodu.

const multiply = (x) => x * 2;
const even = (x) => x % 2 === 0;
const sum = (accumulator, currentValue) => accumulator + currentValue;

const list = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9];

const result3 = list.filter(even).map(multiply).reduce(sum);
console.log(result3); // 40

Mamy zdefiniowane funkcje callback, które robią konkretne rzeczy. Pierwsza funkcja mnoży wszystkie wartości przez 2. Funkcja even zwraca tylko liczby parzyste, a funkcja sum dodaje do siebie kolejne wartości. Te funkcje callback
będziemy mogli używać w aplikacji wielokrotnie przesyłając je do funkcji wyższego rzędu jak w tym przypadku.

Wywołuję funkcje filter, map oraz reduce jako idealny przykład higher-order functions. Przekazuję tam poszczególne funkcje do wykonania zadania. W ten sposób zrobiłem prostą kompozycję funkcji, która mi pozwoliła uzyskać konkretny wynik.

Widzimy, że taki kod jest bardziej czytelny, bardzo prosty w testowaniu i możemy go użyć wiele razy w różnych częściach aplikacji. Jeżeli nie wiecie jak dokładnie działają funkcje filter, map i reduce, wrócimy do nich przy omawianiu tablic.

Tak wygląda koncepcja higher-order function. Są to funkcje, do których możemy przekazać funkcje lub funkcje, które zwracają inne funkcje.

Programowanie funkcyjne

Programowanie funkcyjne w JavaScript jest bardzo popularne, nie jest to jednak temat na ten kurs. Jeżeli jednak chcecie zgłębić temat kompozycji funkcji, a także dodatkowych funkcji wyższego rzędu, warto sprawdzić dwie dodatkowe biblioteki.

Pierwsza z nich to Underscore.js:

https://underscorejs.org/

Ta biblioteka świetnie uzupełnia JavaScript o niezbędne dodatkowe funkcje przydatne przy programowaniu funkcyjnym

Kolejna biblioteka to Lodash:

https://lodash.com/

W tej bibliotece znajdziemy mnóstwo pomocnych funkcji wyższego rzędu, które często piszemy w JavaScript, a są one po prostu dostępne w tej bibliotece. Jeżeli brakuje Wam funkcji do operowania na listach, strukturach danych, typach prostych to w tej bibliotece znajdziecie wszystkie narzędzia.

Co warto zapamiętać

 • higher-order function to funkcja, która przyjmuje funkcje lub zwraca funkcje

 • w JavaScript mamy kilka gotowych funkcji wyższego rzędu, są to głównie funkcje dotyczące manipulacji na tablicach i podobnych strukturach

 • higher-order function ściśle związane jest z programowaniem funkcyjnym

 • programowanie funkcyjne to zupełnie oddzielny koncept języka JavaScript, któremu trzeba poświęcić dodatkowy czas

  Główny spis treści.