Przed Wami wersja tekstowa szybkiego kursu JavaScript. Jeżeli jesteś programistą, uczyłeś się już programować, chcesz szybko uzupełnić wiedzę, to ten kurs jest właśnie dla Ciebie .

Niuanse, ciekawostki, problemy, dlaczego tak, a nie inaczej. Znajdziesz tutaj odpowiedzi na wiele pytań. Każdy dział można przeglądać niezależnie.

Wersja video tego kursu opublikowana jest na Udemy. Jeśli masz ochotę na wsparcie mojej twórczości to zapraszam, będzie mi bardzo miło -> Szybki kurs JavaScript na Udemy. Kurs udemy posiada dodatkowe quizy, zadania i testy.

Wszystkie posty w kategorii znajdziesz tutaj:

Wszystkie posty

Spis treści do poszczególnych tematów:

 1. Deklaracja zmiennych i typy
  1.1 Tworzenie zmiennych w JavaScript
  1.2 Typy w JavaScript
  1.3 Typ null i undefined
  1.4 Typ boolean
  1.5 Typ number
  1.6 Typ number i wartości NaN oraz Infinity
  1.7 Typ string
  1.8 Metody typu string
  1.9 Obiekty opakowujące

 2. Konwersja typów
  2.1 Konwersja jawna i niejawna
  2.2 Konwersja boolean
  2.3 Konwersja number
  2.4 Konwersja string

 3. Operatoray logiczne
  3.1 Operatory porównania
  3.2 Operatory logiczne
  3.3 Przykłady użycia AND i OR

 4. Instrukcje warunkowe
  4.1 Instrukcja if
  4.2 Instrukcja Switch
  4.3 Ternary operator
  4.4 Operator nullowej koalescencji
  4.5 Optional Chaining Operator

 5. Pętle
  5.1 Pętla for
  5.2Pętle for...of ora for...in
  5.3 Pętle do...while oraz while

 6. Zakresy, domknięcia i moduły
  6.1 Zakres globalny i obiekt globalny
  6.2 Zakres blokowy
  6.3 Zakres funkcji
  6.4 Hoisting
  6.5 Use Strict

 7. Funkcje
  7.1 Deklaracje funkcji
  7.2 Zwracane wartości
  7.3 Parametry funkcji
  7.4 Funkcje zwrotne -callbacks
  7.5 Domknięcia - closures
  7.6 Higher order function

 8. Tablice
  8.1 Tablica - array
  8.2 Tablice - podstawowe operacje
  8.3 Operator spread
  8.4 Pętla for-of i forEach
  8.5 Metoda map i flatMap
  8.6 Metoda reduce i reduceRight
  8.7 Metody poszukujące
  8.8 Sortowanie w JavaScript
  8.9 Konstruktor Array i metoda Array.from
  8.10 Konwersja tablic
  8.11 Porównanie tablic

 9. Obiekty
  9.1 Obiekty w JavaScript - podstawy
  9.2 Metody w obiektach
  9.3 Inne sposoby na tworzenie obiektów w JavaScript
  9.4 Konfiguracja pól obiektu w JavaScript
  9.5 Poruszanie się po obiektach JavaScript
  9.6 Spread i rest operator z obiektami w JavaScript
  9.7 Destrukturyzacja obiektów
  9.8 Referencja i porównanie obiektów JavaScript
  9.9 Kopiowanie i łączenie obiektów

 10. Prototypy
  10.1 Dziedziczenie prototypowe
  10.2 Łańcuch prototypów i własne prototypy
  10.3 Nadpisywanie metod prototypu
  10.4 Nie używamy proto
  10.5 Prototyp funkcji

 11. Klasy
  11.1 Klasy w JavaScript
  11.2 Statyczne pola i metody
  11.3 Dziedziczenie w JavaScript
  11.4 Rozszerzanie klas bazowych
  11.4 Operator typeof vs instanceof w JavaScript

 12. This
  12.1 Co to jest this w JavaScript
  12.2 This w obiektach
  12.3 This i funkcje strzałkowe
  12.4 Bindowanie zgubionego this
  12.5 Metoda bind
  12.6 Metoda call i apply

 13. Informacje dodatkowe do kursu JavaScript

Główny spis treści.