Instrukcja Switch

W przypadku sprawdzania wielu warunków warto użyć instrukcji switch zamiast instrukcji if i pojedynczych bloków else if:

const randomize = Math.floor(Math.random() * 4) + 1;
switch (randomize) {
 case 1:
  console.log('Number one');
  break;
 case 2:
  console.log('Number two');
  break;
 default:
  console.log('Another number');
}

W instrukcji switch analizujemy wartość i tworzymy warunki do analizowanej wartości. Jeżeli wylosujemy liczbę 1
lub 2 to wydrukujemy odpowiednią informację do konsoli. Jeżeli nie, wykona się instrukcja default, która działa podobnie jak else czyli wykonuje się zawsze, gdy wszystkie inne warunki zawiodły.

Instrukcja default nie jest obowiązkowa i możemy je nie używać.

Podobnie jest ze słowem kluczowym break, którego zadaniem jest wyjście z instrukcji switch gdy jeden z warunków będzie spełniony.

switch (randomize) {
 case 1:
  console.log('Number one');
 case 2:
  console.log('Number two');
 default:
  console.log('Another number');
}

W tym przykładzie usuwam wszystkie słowa break. Jeżeli jakiś warunek zostanie spełniony, to zostanie wykonany. Jednak brak słowa kluczowego break oznacza także wykonanie kolejnych warunków, nawet jeżeli nie spełniają porównania. Czasami takie rozwiązanie może się przydać, ale zazwyczaj należy
pamiętać o umieszczeniu break.

Grupowanie

Możemy też grupować warunki:

switch (randomize) {
 case 1:
 case 3:
  console.log('Value is odd: ', randomize);
  break;
 case 2:
 case 4:
  console.log('Value is even: ', randomize);
  break;
 default:
  console.log('An unknown value');
}

W tym przypadku tworzymy warunki dla liczb parzystych i nieparzystych. Warunki są zgrupowane i gdy któryś z nich się sprawdzi to wykonana zostanie dana klauzula case. Taki zapis grupowania może się przydać, gdy chcemy sprawdzić kilka warunków:

const browser = 'IE 11';
switch (browser) {
 case 'Chrome':
 case 'Firefox':
 case 'Safari':
 case 'Opera':
 case 'Edge':
  console.log('Supported!');
  break;
 case 'IE 11':
  console.log('Change your browser');
  break;
 default:
  alert('An uknown browser');
}

Ten zapis bardzo ładnie grupuje opcje, gdzie jest kilka wartości do wyboru. Możemy sobie wyobrazić, że taki zapis w instrukcji if nie będzie zbyt czytelny i najlepszą opcją jest użycie switch.

Warto zwrócić uwagę, że warunki w instrukcji switch przez JavaScript porównywane są za pomocą potrójnego znaku porównania. Mamy więc dokładne porównanie zarówno typu, jak i wartości.

Wyrażenia

W instrukcji switch możemy także używać wyrażeń:

const n = randomize * 10;
switch (n) {
 case 1 * 10 || 3 * 10:
  console.log('Value is odd: ', n);
  break;
 case test(n):
  console.log('Value is even: ', n);
  break;
 default:
  console.log('An unknown value');
}

function test(value) {
 return value === 2 * 10 || 4 * 10;
}

W tym przypadku klauzule case używają bardziej skomplikowanego wyrażenia do sprawdzenia wartości. Również możemy wywołać funkcję, która zostanie wykonana w klauzuli case. Do takiej funkcji oczywiście możemy przesłać analizowaną wartość w instrukcji switch.

Co warto zapamiętać

 • do wielu warunków mamy instrukcję switch zamiast if

 • za pomocą instrukcji switch możemy sprawdzać pojedyncze warunki lub grupę warunków

 • słowo kluczowe break pozwala wyjść z instrukcji po wykonaniu warunku, ale nie jest obowiązkowe

 • klauzula default wykonywana jest, gdy żaden inny warunek się nie wykonał, nie jest obowiązkowa

  Główny spis treści.