Zdefiniowane pola w obiektach JavaScript, mogą być dodatkowo konfigurowane. Możemy im ustawić kilka właściwości. Nie będzie to zbyt częsta praktyka w Waszym kodzie. Jednak wiedza o tym jest niezbędna, gdy będziemy chcieli zrozumieć głębsze mechanizmy JavaScript.

Pobieranie konfiguracji pól, deskryptor

Z obiektów JavaScript możemy pobrać specjalny obiekt, który nazywa się deskryptor. Obiekt ten przetrzymuje różne informacje o konfiguracji pól w danym obiekcie:

const obj1 = {
 name: 'John',
 surname: 'Rambo',
};
const descriptor1 = Object.getOwnPropertyDescriptors(obj1);
console.log(descriptor1);

Tworzę sobie obiekt i przekazuję go do metody Objec.getOwnPropertyDescriptors(), która zwraca obiekt opisujący każde pole w przekazanym obiekcie.

name: {value: "John", writable: true, enumerable: true, configurable: true}
surname: {value: "Rambo", writable: true, enumerable: true, configurable: true}

Widzimy, że kluczem deskryptora są nazwy pól z naszego obiektu, a wartością konfiguracja tego pola. Gdy tworzymy obiekt z polami lub dodajemy do niego pola, za każdym razem JavaScript tworzy standardową konfigurację.

W konfiguracji mamy takie właściwości jak:

 • value - wartość danego pola
 • writable - opisuje czy pole może mieć zmienianą wartość
 • enumerable - opisuje czy pole obiektu będzie widoczne przez pętle i inne metody, które mogą iterować po obiektach
 • configurable - opisuje czy możemy zmieniać bieżącą konfigurację i usuwać pole z obiektu

Wartości, które teraz widzicie, są standardowo przez JavaScript ustawiane na true i nie musicie się nimi specjalnie przejmować.

Dodatkowo istnieje jeszcze jedna metoda, która zwraca deskryptor dokładnie jednego pola z obiektu:

const descriptor2 = Object.getOwnPropertyDescriptor(obj1, 'name');
console.log(descriptor2);

Do metody przekazujemy obiekt oraz w postaci stringa nazwę pola, które chcemy zbadać.

{value: "John", writable: true, enumerable: true, configurable: true}

Otrzymujemy jeden obiekt, konfiguracyjny.

Konfiguracje możemy także pobierać dla getterów, setterów i metod obiektów, jeżeli mamy takie właściwości zdefiniowane w obiekcie. My będziemy pracowali tylko na polach obiektu.

Deskryptor przy Object.create

Gdy pracujemy z obiektami, tworząc je w formie literalnej, nie musimy się specjalnie przejmować konfiguracją pól w obiekcie. Konfiguracja, jaka jest ustawiana przez JavaScript, jest w zupełności wystarczająca i dobra do 99% wykonywanych zadań w kodzie.

Czasami jednak może się zdarzyć, że pola w obiekcie będą miały inną konfigurację niż standardowa:

const obj2 = {
 name: 'John',
 surname: 'Rambo',
};

const obj3 = Object.create(obj2, { age: { value: 33 } });
const descriptor3 = Object.getOwnPropertyDescriptors(obj3);

console.log(descriptor3);

W tym kodzie na bazie gotowego obiektu, za pomocą Object.create tworzymy zupełnie nowy obiekt. Dodatkowo w definiuję dla nowego obiektu pole age. Gdy teraz prześwietlimy nowy obiekt za pomocą Object.getOwnPropertyDescriptors()
zobaczymy, że otrzymujemy konfiguracje tylko dla pola, które zdefiniowaliśmy:

age: {value: 33, writable: false, enumerable: false, configurable: false}

Ponadto, konfiguracja ta różni się od konfiguracji pól w obiektach tworzonych literalnie. Okazuje się, że stworzone przez nas pole age nie jest zapisywalne, nie jest obsługiwane przez pętle i nie jest już konfigurowalne. Dzieje się tak, bo nie przekazaliśmy konfiguracji, a JavaScript nie zrobi
tego za nas.

Na początek jednak wyjaśnijmy, dlaczego w deskryptorze obiektu nie ma informacji o polach, które zostały odziedziczone po oryginalnym obiekcie:

console.log(Object.getOwnPropertyDescriptors(obj3.__proto__));

Gdy wywołamy metodę Object.getOwnPropertyDescriptors na właściwości __proto__ otrzymamy konfigurację wcześniej odziedziczonych pól:

name: {value: "John", writable: true, enumerable: true, configurable: true}
surname: {value: "Rambo", writable: true, enumerable: true, configurable: true}

Pola, które zostały odziedziczone, nie znajdują się dokładnie w nowo stworzonym obiekcie, ale w odziedziczonym prototypie. Metody, które zaczynają się od getOwn zwracają zawsze właściwości danego obiektu. Dlatego, nie udało nam się pobrać konfiguracji odziedziczonych pól z nowo stworzonego
obiektu. Obiekt ten nie jest de facto właścicielem tych pól.

Jest to dość ważne, aby rozpoznać właściwości danego obiektu. Ponieważ niektóre metody pracują tylko i wyłącznie na tak zwanych own proprety obiektu, czyli na polach obiektu, które należą dokładnie do niego:

console.log(Object.values(obj3));

Przykładem jest Object.values. Metoda ta ma pobrać i wyświetlić listę wartości, ze wszystkich pól obiektu. Jednak nie wyświetla nic, ponieważ dwa pola nie należą stricte do tego obiektu, a trzecie pole age, które zostało dodane, nie jest enumerable, ponieważ pobrana konfiguracja pokazuje
wartość false dla tego pola.

for (const key in obj3) {
 const element = obj3[key];
 console.log(element) // 'John', 'Rambo'
}

Dla przykładu, gdy użyjemy pętli for ... in będziemy mogli pobrać już wszystkie wartości z danego obiektu. Ta pętla rozpoznaje w obiekcie nawet te pola, które do niego nie należą i pochodzą z prototypu innego obiektu. Ale oczywiście dalej nie wyświetli pola age ponieważ jest enumerable w
konfiguracji pola jest ustawione na false co oznacza, że pole to nadal nie jest widoczne dla wszelkich mechanizmów itreujących.

Należy więc uważać, gdy pracujemy z obiektami, które są tworzone na przykład przez Object.create. Niektóre działania metod mogą nas zaskoczyć.

Konfiguracja pola w obiekcie przy Object.create

Pozostał nam do rozwiązania problem złej konfiguracji pola przy nowo stworzonym obiekcie przez Object.create. Przy dodaniu nowego pola przez Object.create, gdy nie przekażemy żadnej konfiguracji, przyjmuje ona wartości domyślne, ustawione na false.

Możemy to jednak zmienić w prosty sposób:

const obj4 = {
 name: 'John',
 surname: 'Rambo',
};

const obj5 = Object.create(obj4, {
 age: { value: 33, writable: true, enumerable: true, configurable: true },
});
const descriptor4 = Object.getOwnPropertyDescriptors(obj5);
console.log(descriptor4);

Gdy używamy Object.create i dodajemy nowe pole do tworzonego obiektu, możemy także przekazać konfigurację.

age: {value: 33, writable: true, enumerable: true, configurable: true}

W ten sposób unikniemy problemów, jakie mogą się przydarzyć przy braku konfiguracji. Jeżeli chcemy mieć taką samą konfigurację jaką, tworzy JavaScript przy normalnym dodawaniu pól, należy wszędzie ustawić true.

Konfiguracja pól w obiekcie przez defineProperties

Konfiguracje możemy zmienić także później, ponieważ JavaScript daje nam dwie metody. Pierwsza z nich to Object.defineProperties:

const obj6 = {
 property1: 'foo',
};

Object.defineProperties(obj6, {
 property1: {
  value: 42,
  writable: false,
 },
 property2: {
  value: 'boo',
 },
});
console.log(obj6)

Metoda ta może nie tylko zmieniać konfiguracje pól w obiekcie, ale także dodawać nowe pola. Służy głównie do modyfikowania lub dodawania wielu właściwości.

W tym przykładzie widzimy, że mamy zdefiniowany obiekt, który konfigurujemy dodatkowo przez Object.defineProperties. W tej konfiguracji zmieniamy wartość pola property1 i jego konfigurację. Dodajemy także zupełnie nowe pole property2, ale bez żadnej konfiguracji.

property1: {value: 42, writable: false, enumerable: true, configurable: true}
property2: {value: "boo", writable: false, enumerable: false, configurable: false}

Jeżeli pominiemy konfigurację przy dodawaniu nowego pola, okaże się, że wszystkie wartości konfiguracyjne będą ustawione na false.

Istnieje też metoda do modyfikowania pojedynczych pól:

const obj7 = { a: 'foo' };

Object.defineProperty(obj7, 'a', {
 value: 42,
 writable: false,
});
console.log(obj7); // {a: 42}

Do metody Object.defineProperty() przekazujemy obiekt, który chcemy zmodyfikować oraz nazwę pola do modyfikacji lub do dodania. W tym przypadku nastąpi modyfikacja pola o nazwie a.

Możemy w ten sposób także dodać getter czy setter:

Object.defineProperty(obj7, 'b', {
 get() {
  return a;
 },
 set(x) {
  a = x;
 }
});
console.log(obj7.a); 

Od tego momentu obiekt będzie posiadał zdefiniowane metody get i set o nazwie b.

Pobieranie dziedziczonych właściwości

W obiekcie Object istnieje jeszcze specjalna metoda, która pomaga pobierać pola dziedziczone z innego obiektu:

const obj8 = Object.create({ a: 1, b: 2 });

Stworzyłem obiekt za pomocą Object.create . Jako pierwszy argument do tej metody podałem inny obiekt z dwoma polami, który będzie prototypem nowego obiektu.

console.log(obj8); // {}

Gdy wyświetlam stworzony obiekt, nie widzę żadnych właściwości obiektu.

Dopiero użycie metody Object.getPrototypeOf zwraca mi wszystkie pola obiektu:

console.log(Object.getPrototypeOf(obj8)); // { a: 1, b: 2 }

Prosta metoda, ale może być bardzo przydatna, gdy musimy pracować z tak skomplikowanymi obiektami.

Konfiguracja pól obiektów to nie są popularne techniki, które będzie używać na co dzień. Jednak wiedza o tym wydaje się istotna. Wiemy teraz co to znaczy own properties oraz to, że pola w obiekcie mają konfigurację, gdzie ważną konfiguracją jest pole enumerable. Jest to istotna wiedza, ponieważ
na tych hasłach często opiera się dokumentacja i działanie wielu metod w obiektach i tablicach JavaScript.

Co warto zapamiętać

 • obiekty posiadają deskryptor, który opisuje konfigurację każdego pola

 • przy dodawaniu nowych właściwości do obiektu, konfiguracja tworzona jest automatycznie

 • jeżeli dodajemy pola za pomocą specjalnych metod, to warto zadbać o konfigurację, ponieważ domyślnie ustawiana jest na false

 • właściwości obiektu modyfikujemy przez takie metody jak Object.defineProperty lub Object.defineProperties

 • niektóre metody współpracują tylko z polami, które należą stricte do danego obiektu, nie biorą pod uwagę właściwości dziedziczonych

  Główny spis treści.