Jedną z najpopularniejszych metod używanych na tablicach jest metoda map. Sprawdzimy też dodatkowo metodę flatMapi flat, są one stosunkowo nowe w JavaScript.

Metoda map

Metoda map jest używana do modyfikowania zawartości tablicy:

const arr1 = [100, 200, 300];

const copy1 = arr1.map((value) => value / 10);
console.log(arr1); // [100, 200, 300]
console.log(copy1); // [ 10, 20, 30 ]

Do metody map przekazujemy funkcję callback. Funkcja ta otrzymuje za każdym razem element tablicy, który możemy w jakiś sposób przetworzyć. Gdy przetwarzanie zakończy się, metoda map zwraca nową listę z przetworzonymi elementami. Tablica, na której wywołaliśmy metodę map pozostaje bez zmian.

Dzięki map możemy na przykład przekształcić elementy w liście w zupełnie coś innego:

const copy2 = arr1.map(value => ({ a: value }));
console.log(arr1); // [ 100, 200, 300 ]
console.log(copy2); // [ { a: 100 }, { a: 200 }, { a: 300 } ]

W tym przypadku metoda map przekształca każdą wartość w obiekt. Widzimy, że oryginalna tablica zawierała wartości prymitywne. Natomiast nowa tablica, zawiera już obiekty z przypisanymi wartościami.

const copy3 = arr1.map((value, index) => {
  return value + index
})
console.log(copy3); //  [ 100, 201, 302 ]

Należy też pamiętać, że metoda map musi zwracać wartości. Jeżeli więc rozbudujemy funkcję callback o dodatkowe klamry, pamiętajmy o tym, że musimy użyć instrukcji return inaczej nasz kod nie będzie prawidłowy.

Metoda map zapewnia też dostęp do indexu każdej przetwarzanej wartości. Indeks elementu jest dostępny niemalże w każdych metodach obiektu Array.

Jeżeli chcemy przekształcać elementy tablicy używajmy metody map. Używając metody map nie modyfikujemy oryginalnej listy, ale otrzymujemy nową listę, czego nie da się tak łatwo zrobić przy metodzie forEach.

Jeżeli chcemy zmieniać elementy tablicy, użyjemy metody map, jeżeli nie zmieniamy elementów tablicy używamy metody forEach. Metoda map ona niezwykle popularna i często będziecie ją spotykać w kodzie JavaScript.

Metoda flatMap

Metoda flatMap jest świeżą metodą w JavaScript. W tym momencie nie jest jeszcze wspierana przez wszystkie środowiska JavaScript. Natomiast niektóre przeglądarki mają ją zaimplementowaną natywnie. Jeżeli będziesz chciał jej używać, sprawdź dokładnie, czy twoje środowisko JavaScript wspiera
metodę flatMap.

W odróżnieniu od map metoda flatMap może zwrócić wiele argumentów, zamiast jednego przetworzonego:

const arr4 = [1, 3, 5];

const copy4 = arr4.flatMap(value => [value, value + 1]);
console.log(copy4); // [1, 2, 3, 4, 5, 6]

W tym przykładzie przetwarzamy tablicę. Funkcja przekazana do flatMap otrzymuje wartość, ale zwraca już dwie wartości. Zwrócone są w postaci tablicy, pierwszy element to oryginalna wartość, drugi to wartość podniesiona o 1. Tym sposobem rozszerzyliśmy tablicę i mamy teraz w niej więcej
elementów. Takich wartości oczywiście możemy zwrócić o wiele więcej.

Nie da się takiej operacji zrobić w przypadku zwykłego map:

const copy5 = arr4.map(value => [value, value + 1]);
console.log(copy5); // [ [ 1, 2 ], [ 3, 4 ], [ 5, 6 ] ]

Gdy spróbujemy użyć takiej samej funkcji callback otrzymamy tablicę z tablicami. W przypadku metody flatMap wszystko jest spłaszczane do pojedynczej tablicy.

Tak naprawdę flatMap jest połączeniem metody map oraz flat.

const copy6 = arr4.map(value => [value, value + 1]).flat();
console.log(copy6); // [1, 2, 3, 4, 5, 6]

W tym przykładzie wywołujemy metodę map, która zwraca tablicę z tablicami, a na końcu wywołujemy metodę flat, która spłaszcza wszystko do pojedynczej tablicy. Otrzymujemy ten same efekt jak w przypadku flatMap.

Dodatkowo do metody flat możemy przekazać wartość:

const arr5 = [0, 1, 2, [[[3, 4]]]];
console.log(arr5.flat(4)); // [0, 1, 2, 3, 4]

Przekazana wartość informuje jak głębokie jest zagnieżdżenie struktur. Dzięki temu możemy spłaszczyć bardzo zagnieżdżone struktury danych.

Gdy będziemy pracować z takimi strukturami jak tablice wielowymiarowe, to metoda flat oraz flatMap może nam się przydać. Do tej pory takich natywnych rozwiązań w JavaScript nie było i trzeba było korzystać z dodatkowych bibliotek.

Co warto zapamiętać

  • metody map oraz flatMap zawsze zwracają nową tablicę z przetworzonymi elementami

  • jeżeli chcemy przetwarzać elementy tablicy użyjemy metody map

  • jeżeli chcemy zwracać większą ilość elementów do tablicy, możemy użyć flatMap

  • jeżeli chcemy spłaszczać wielowymiarowe tablice możemy użyć metody flat

    Główny spis treści.