Jedną z metod, która spędza sen z powiek programistów JavaScript jest metoda reduce. Nie jest ona zbyt intuicyjna i sam często poszukuję idealnego rozwiązania w Internecie lub dokumentacji. Często też o tą metodę pada pytanie na rozmowie o pracę.

Metody forEach jest do iterowania po tablicy, metody map do tworzenia nowych tablic ze zmienionymi wartościami. Metoda reduce pozwala nam zredukować wartości tablicy do jednej wartości. Na przykład wykonać sumowanie wszystkich elementów. Możemy też przekształcić listę obiektów do listy z
pojedynczymi obiektami lub podobnie jak metoda flat
spłaszczyć zagnieżdżone listy.

Używanie reduce

Aby użyć metody reduce musimy przygotować reducer:

const reducer = (accumulator, currentValue) => accumulator + currentValue;

Jest to oczywiście zwykła funkcja callback. Ta funkcja będzie otrzymywała dwa parametry. Pierwszy parametr to zawsze jakiś accumulator . Drugim parametrem będzie zawsze currentValue czyli aktualna wartość w danej iteracji. To co robi ta funkcja to dodaje accumulator do currentValue i zwraca
tą wartość. W ten sposób tworzymy sumę wszystkich elementów. I tak w kółko, aż przejdzie przez każdą wartość w tablicy. Zwracana wartość z funkcji jest używana w kolejnej iteracji jako accumulator.

const arr = [100, 200, 300];
const result = arr.reduce(reducer, 0);
console.log(result); // 600

Użyjmy teraz naszego reducera. Mamy przygotowaną tablicę, na której wywołujemy metodę reduce. Jako pierwszy parametr, przekazujemy przygotowaną funkcję callback czyli nasz reducer jako drugi parametr przekazujemy wartość inicjalizacyjną. Ta wartość inicjalizacyjna jest właśnie pierwszą
wartością dla accumulatora, a currentValue to kolejne wartości z tablicy.

0 100
100 200
300 300
600

Przy pierwszym obrocie w funkcji reducer pojawia się wartość 0 i 100. Po dodaniu wartości funkcja zwraca wartość 100. W następnym obrocie pojawia się wartość 100 i 200. Czyli ostatnia wartość zwrócona i kolejna z tablicy. Funkcja zwraca

 1. Funkcja znowu zostaje wywołana ostatni raz i pojawia się w niej wartość 300, czyli ta ostatnio zwrócona i ostatnia wartość z tablicy też 300. Ostatecznie funkcja zwraca wartość 600.

I tak w najprostszym przykładzie działa metoda reduce. Do accumulatora ciągle dodaje kolejne wartości tablicy. Przy pierwszym wywołaniu accumulatorem jest wartość inicjalizacyjna przekazana jako parametr. A potem accumulatorem jest to co zwraca funkcja callback po każdym wywołaniu.

Reduce bez inicjalizacyjnej wartości

Możliwe jest też wywołanie metody reduce bez inicjalizacyjnej wartości:

const reducer1 = (accumulator, currentValue) => accumulator + currentValue;

const arr1 = [100, 200, 300];
const result1 = arr1.reduce(reducer1);
console.log(result1); // 600

W tym przypadku, gdy do metody reduce, nie podajemy wartości inicjalizacyjnej, a tylko funkcję callback, pierwszą wartością inicjalizacyjną stanie się pierwsza wartość z tablicy. Dlatego metoda reduce zacznie iterować od drugiego elementu tablicy.

100 200
300 300
600

Z tego powodu w funkcji callback od razu pojawią się dwie pierwsze wartości z tablicy. Ich suma zostanie zwrócona i ponownie przekazana do funkcji callback z ostatnią trzecią wartością. Ostatecznie zwrócona zostanie wartość 600.

Czasami jednak musimy przekazać wartość inicjalizacyjną:

const reducer2 = (acc, current) => acc + current.a;

const arr2 = [{ a: 1 }, { a: 2 }, { a: 3 }];

const result2 = arr2.reduce(reducer2, 0);
console.log(result2); // 6

W tym przypadku mamy tablicę z obiektami. Jeżeli chcemy teraz wykonać sumę z pól obiektów, musimy przekazać wartość inicjalizacyjną. Inaczej funkcja reduce spróbuję użyć pierwszego elementu z tablicy, a nim będzie obiekt. Bez wartości inicjalizacyjnej, próbowałaby dodać obiekt do wartości z
pola a. Dlatego w tym przypadku wartość inicjalizacyjna jest niezbędna.

Tworzenie innych wartości

Metoda reduce zwraca zawsze jedną wartość, ale nie musi być to jedna wartość prymitywna, może być to lista wartości czy też obiekt.

Kolejny przykład to spłaszczenie listy:

const flatted = [
 [0, 1],
 [2, 3],
].reduce((acc, current) => acc.concat(current), []);
console.log(flatted) // [ 0, 1, 2, 3 ]

Mamy tutaj strukturę tablicy z innymi tablicami. Za pomocą metody reduce możemy spłaszczyć tą strukturę. W funkcji callback na accumulatorze wywołujemy metodę concat do łączenia tablic i za każdym wywołaniem łączymy pojawiające się zagnieżdżone tablice. Tym sposobem otrzymujemy płaską
tablicę.

Kolejny przykład to przetworzenie listy obiektów:

const people = [
 { name: 'Alice', age: 21 },
 { name: 'Max', age: 20 },
 { name: 'Jane', age: 20 },
];

const names = people.reduce((acc, current) => {
 acc.push(current.name);
 return acc;
}, []);
console.log(names); // [ 'Alice', 'Max', 'Jane' ]

W tym przykładzie mamy listę z obiektami. Chcemy stworzyć sobie listę tylko z imionami, które pochodzą z tych obiektów. Zauważcie, że funkcja callback przekazana do metody reduce została rozpisana z instrukcją return. Ponieważ nie mogę zwrócić bezpośrednio wywołania metody push:

(acc, current) => acc.push(current.name);

Gdybym zastosował taki zapis, arrow function zwróciłaby to, co zwraca metoda push, a metoda push zwraca nową długość tablicy. My natomiast musimy zawsze zwrócić kolejną wartość dla accumulatora. Czyli w naszym przypadku tablicę, do której w każdej iteracji dodajemy wartości z pola name.

Metoda reduce rozłożona na czynniki pierwsze nie wydaje się aż tak skomplikowana. Ma jednak sporo niuansów i bez praktyki, ciężko będzie nam opanować jej działanie.

Metoda reduce może się przydać do redukowania listy do jednej wartości takiej jak suma wartości, średnia wartości, największa albo najmniejsza. Możemy też manipulować strukturami i upraszczać struktury lub nawet tworzyć bardziej skomplikowane.

Metoda reduceRight

Na koniec szybkie spojrzenie na metodę reduceRight:

const sum = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6].reduceRight((acc, current) => acc - current);
console.log(sum); // -9

Metoda reduceRight robi dokładnie to samo co metoda reduce jednak zaczyna przetwarzać tablicę od prawej strony, czyli od jej końca. Czasami przy specyficznych sytuacjach, może nam się przydać. Nie jest ona jednak zbyt często używana, a sam nigdy nie miałem okazji. To samo możemy osiągnąć
używając metody reverse i zwykłego reduce.

Co warto zapamiętać

 • metoda reduce opiera się na funkcji callback, której parametrem jest jakiś akumulator oraz obecnie przetwarzana wartość z tablicy

 • za pomocą reduce możemy przetworzyć tablicę do jednej wartości

 • reduce można też użyć do przetwarzania struktur danych na inne struktury

 • inicjalizacyjna wartość metody reduce w niektórych przypadkach może być pomijana

 • metodę reduce warto po praktykować, jeżeli mamy z nią styczność pierwszy raz

  Główny spis treści.