Prototypy wbudowanych obiektów JavaScript zapewniają wiele metod i właściwości. Zazwyczaj wykorzystujemy, je tak jak zostały zaprojektowane. Czasami jednak potrzebujemy zmienić zachowanie takiej metody.

Nadpisanie metody odziedziczonej

Object.prototype ma wbudowaną metodę toString(). Metoda ta jest bardzo często nadpisywana przez inne obiekty jak Array, w Array.prototype jest własna implementacja toString():

const arr = [1, 2, 3];
console.log(arr.toString()); // 1, 2, 3

Wywołując toString() na tablicy, otrzymujemy wartość tablicy w formie tekstu. Każdy element tablicy dodatkowo oddzielony jest przecinkiem.

Gdy stworzymy swój własny obiekt, sytuacja wygląda zupełnie inaczej:

const obj = {
 name: 'John',
 surname: 'Rambo',
};
console.log(obj.toString()); // [object Object]

Otrzymujemy dziwny zapis, który tak naprawdę informuje nas o tym, że metoda ta została wywołana z obiektu o typie Object. Możemy to poprawić i dodać własną implementację metody toString() do naszego obiektu:

obj.toString = function() {
 return this.name + ' ' + this.surname;
};
console.log(obj.toString()); // John Rambo

Dodaję do stworzonego obiektu nową metodę toString(). Tym sposobem nadpisuję metodę, która została odziedziczona z Object.prototype. Od tego momentu, gdy wywołam toString() na moim obiekcie, metoda zwróci dokładnie to co zaimplementowałem. Dokładnie tak samo działa to w przypadku
tablic, Array.prototype nadpisuje metodę toString
pochodzącą z Object.prototype.

Ten proces nazywamy nadpisaniem lub przysłonięciem metod odziedziczonych. W ten sposób oczywiście możemy nadpisać wszystkie odziedziczone metody w naszym obiekcie. Ważne jest to, że to nadpisanie dotyczy tylko naszego obiektu. Gdy stworzymy nowy obiekt, będziemy musieli w nim znowu nadpisać
metodę toString().

Zmiana metod w prototypie

Posłużyłem się wcześnie przykładem tablicy i pokazałem, że tam metoda toString() działa zupełnie inaczej niż ta pochodząca z Object.prototype, ponieważ została nadpisana. W dodatku działa tak dla każdej stworzonej tablicy. Natomiast moja metoda toString(), którą stworzyłem w obiekcie, działa
tylko dla tego obiektu.

Jest jednak możliwość nadpisania metody toString() dla każdego obiektu:

const obj2 = {
 name: 'John',
};

Object.prototype.toString = function() {
 return 'foo';
};

const obj3 = {
 name: 'Rambo',
};

console.log(obj2.toString()); // foo
console.log(obj3.toString()); // foo

W tym przykładzie odwołuję się do Object.prototype i do metody toString, którą nadpisuję własną funkcją. Takie nadpisanie metody w Object.prototype, powoduje globalną zmianę w całej aplikacji. Nie jest to istotne czy zmiana prototypu nastąpiła po deklaracji jakiegoś obiektu. Każdy obiekt
współdzieli dostęp do tego samego Object.prototype i zmiana ta dotyka każdego obiektu.

Teraz wywołując metodę toString() na obiektach, wywołuję funkcję, którą przypisałem do Object.prototype.toString. Natomiast nasz poprzedni obiekt, w którym została nadpisana metoda toString() dalej korzysta ze swojej metody, ponieważ w tamtym obiekcie nastąpiło przysłonięcie metody
z Object.prototype.

Do prototypu Object.prototype możemy również dodawać nowe własne metody. W ten sposób możemy wszystkim obiektom w aplikacji dopisać całkowicie nową metodę. Modyfikacja prototypów jest potężnym narzędziem. Należy bardzo ostrożnie podchodzić do modyfikowania prototypów albo najlepiej nie robić tego
wcale.

Prototypy globalnych obiektów modyfikowane zazwyczaj są przez skrypty polyfills lub specjalistyczne biblioteki. W naszym kodzie powinniśmy zrobić wszystko, aby uniknąć modyfikacji prototypu. Taka globalna zmiana jest niebezpieczna i można łatwo wpaść w konflikt nazw z innymi bibliotekami, które
wykorzystują wbudowane prototypy.

Możemy również zmieniać prototypy każdego globalnego obiektu jak String.prototype, Array.prototype i inne. Wtedy zmiany te dotykają konkretnych typów. To właśnie najczęściej skrypty polyfills dodają do konkretnych typów nowe funkcjonalności, które jeszcze nie są wspierane przez przeglądarki, a
znajdują się już w specyfikacji JavaScript.

Co warto zapamiętać

 • metody, które są w prototypach możemy nadpisywać w swoich obiektach

 • możemy globalnie zmieniać implementacje metod przez modyfikację w prototypie, na przykład możemy zmienić metodę Object.prototype.toString

 • zmiana w prototypie wpływa od razu na wszystkie obiekty w aplikacji

 • inne globalne obiekty jak Array, String, Number mają swoje prototypy, które często nadpisują funkcjonalności z Object.prototype

  Główny spis treści.