O dostępnych pętlach w JavaScript jest oddzielny dział w tym kursie. Jednak same obiekty Array mają w swoim prototypie kilka metod, które również służą do iterowania po tablicach. Mamy zawsze wybór użycia normalnej pętli lub też wbudowanej metody w obiekty Array.

W tym przypadku sprawdzimy, jaka jest różnica między nowszą pętlą for-of , a metodąforEach.

Pętla for-of

Konstrukcję for-of już powinniśmy znać:

const arr1 = ['a', 'b', 'c'];

for (const value of arr1) {
 console.log(value); // 'a', 'b', 'c'
}

Ma bardzo czytelny zapis i świetnie może nam zastąpić starą i wysłużoną pętlę for o ile nie potrzebujemy na przykład indeksu tablicy. Ta pętla pobiera tylko i wyłącznie wartości. Dlatego, jeżeli oprócz wartości potrzebujemy indeksu, albo użyjemy innej pętli, albo metody indexOf.

Pętla for-of pozwala także na wykonanie instrukcji break:

for (const value of arr1) {
 if (value === 'b') {
  break;
 }
 console.log(value); // 'a'
}

Instrukcja break może być bardzo przydatna. Gdy stwierdzimy, że chcemy zakończyć pętlę, to mamy tą instrukcję do dyspozycji w pętli for-of i innych pętlach w JavaScript.

Jest także instrukcja continue:

for (const value of arr1) {
 if (value === 'b') {
  continue;
 }
 console.log(value); // 'a', 'c'
}

Również przydatna instrukcja, gdy chcemy pominąć jakaś wartość i jej nie procesować. Ta instrukcja także dostępna jest w pętlach JavaScript.

Metoda forEach

Tablice w JavaScript mają dodatkowo do dyspozycji swoją metodę forEach, która jest w pewnym sensie odpowiednikiem pętli:

const arr2 = ['a', 'b', 'c'];

arr2.forEach(value => console.log(value)); // 'a', 'b', 'c'

Pamiętajmy jednak, że jest to metoda, która wywoływana jest na tablicach. Metoda ta przyjmuje funkcję callback, która przekazana do forEach otrzymuje każdy element z tablicy.

W metodzie forEach nie możemy wykonać instrukcji break, continue, ani return. Te instrukcje są pomijane i nie są wykonywane, nawet jeżeli użyjemy ich w pętli forEach. I to jest główna różnica w porównaniu do zwykłych pętli, metody forEach nie możemy przerwać.

arr2.forEach((value, index, array) => {
 console.log(index, value); // 0 'a', 1 'b', 2 'c'
});

Metoda forEach w przekazanej funkcji callBack może przyjąć dodatkowe parametry, z metody forEach możemy otrzymać index tablicy, a także całą tablicę, po której aktualnie iterujemy. Indeks jak najbardziej może się przydać, tablica jako parametr jest rzadko używana.

Mamy więc pewne różnice w działaniu, jeśli chodzi o tradycyjne pętle i metodę forEach. Wspomnę jeszcze, że metoda foreEach jest dużo wolniejsza od for-of jeżeli komuś zależy na optymalizacjach.

Często też porównuje się metodę forEach do metody map. Metoda forEach powinna być używana do przetwarzania elementów, które otrzymujemy w trakcie iteracji. Element taki możemy na przykład wysłać do bazy danych, zalogować w systemie. Wykorzystujmy metodę forEach gdy chcemy zrobić coś
konkretnego ze wszystkimi elementami listy. Pamiętajmy, że metoda ta zawsze iteruje po wszystkich elementach i nie da się jej przerwać. Pobieramy więc każdy element i procesujemy go w jakiś sposób.

Nie należy używać metody do zmiany danych w liście czy też zmiany samej listy. Do tego są lepsze metody jak map. Stawiając takie rozgraniczenie, nasz kod będzie czytelniejszy.

Niewątpliwie pętla forEach jest bardzo czytelną pętlą i często używaną w kodzie JavaScript. Świetnie sprawdza się przy wykonywaniu podstawowych operacji z elementami tablicy.

Co warto zapamiętać

 • do iterowania po tablicach mamy metody z obiektu Array i pętle jak for-of

 • metoda forEach jest podobna do pętli, ale posiada swoje braki, nie ma instrukcji break oraz continue

 • metodę forEach najlepiej używać do procesowania elementów z tablicy

 • pętli forEach nie używamy do zmiany elementów czy zmiany tablicy

 • pętla forEach jest wolniejsza niż pętla for-of

  Główny spis treści.