Pętla do...while oraz while to rodzaj pętli, który będziecie używać niezwykle rzadko. Sam nie pamiętam kiedy ostatni raz użyłem tych instrukcji. Mogą się jednak przydać w specyficznych przypadkach, dlatego szybko zerkniemy na te pętle.

Pętla do...while

Pętla do...while działa dopóty, dopóki warunek w pętli nie będzie wartością false:

do {
 console.log('foo'); // 'foo'
} while (false);

Warunek pętli jest na końcu wyrażenia, dlatego też pętla do...while wykona się zawsze przynajmniej raz. Jeżeli do warunku wstawimy po prostu wartość true, pętla będzie się kręcić w nieskończoność.

Dobrym przykładem użycia pętli jest próba wylosowania 6 oczek na kostce:

let randomNumber;
do {
 randomNumber = Math.floor(Math.random() * 6) + 1;
 console.log(randomNumber);
} while (randomNumber !== 6);

Poza pętlą tworzymy zmienną randomNumber. Zmienna musi być stworzona poza pętlą, ponieważ nie będzie widoczna w instrukcji while. Warunek while mówi, losuj liczbę, dopóki jest różna od 6. W pętli podejmujemy pierwszą próbę wylosowania liczby. Jeżeli trafia się 6 to pętla się kończy, jeżeli
nie, to losuje dalej.

Na pewno, pętla ta będzie miała przynajmniej jedną iterację. I jeżeli od razu trafi się 6 to wygraliśmy, spróbujcie sami w przeglądarce. Wklejcie kod do konsoli i zobaczcie, ile iteracji potrzebowaliście, aby trafić na 6.

Pętla while

Pętla while jest trochę inna i warunek zakończenia pętli jest na początku instrukcji:

while (false) {
 console.log('boo')
}

Jeżeli warunek od razu jest fałszywy, nie zostanie wykonana żadna operacja. Oczywiście, jeżeli znowu wstawimy do instrukcji while stałą wartość true to otrzymamy nieskończoną pętlę.

Tutaj również przykładem może być losowanie liczby 6:

let randomNum = Math.floor(Math.random() * 6) + 1;
while (randomNum !== 6) {
 console.log(randomNum);
 randomNum = Math.floor(Math.random() * 6) + 1;
}
console.log(randomNum);

Ponieważ pętla while od razu sprawdza warunek, możemy podjąć próbę wylosowania liczby 6 przed pętlą, jeżeli to się nie uda, wtedy wpadamy do pętli i losowanie trwa tak długo, aż randomNum będzie liczbą 6. W optymistycznym wariancie możemy nigdy nie wykonać iteracji pętli while. Czasami to
się udaje.

Zarówno w pętli do...while jak i w pętli while możemy używać instrukcji break oraz continue.

Co warto zapamiętać

 • pętla do...while i while są dzisiaj pętlami, które rzadko używa się w prawdziwym kodzie

 • pętla do...while zawsze wykona jedną iterację, zanim sprawdzi warunek. Zawsze więc wykona jakieś zadanie

 • pętla while najpierw sprawdza warunek, potem coś wykonuje

 • w tych pętlach też można użyć break oraz continue

  Główny spis treści.