Pętle for...of oraz for...in

Przed nami dwie pętle które omówimy i porównamy w działaniu. Pierwsza z nich to pętla for...of , a druga pętla for...in. Pętla for...of używana jest do iterowania po obiektach iterowalnych jak string, tablice, struktury danych jak Map czy Set. Pętla for...in jest używana głównie do iterowania po właściwościach obiektów i najlepiej użyć jej właśnie tylko do tego.

Pętla for...of oraz for...in z tablicami

Pętla for...of jest idealna do pobrania danych z obiektów iterowalnych:

const arr = ['a', 'b', 'b'];
for (const value of arr) {
 console.log(value); // 'a' 'b' 'c'
}

W tym przypadku iterujemy po tablicy. Widzimy, że zapis jest bardzo prosty. W okrągłych nawiasach deklarujemy zmienną value i wskazujemy obiekt do iteracji. Kolejne wartości znajdują się w zmiennej value.

Warto zwrócić uwagę, że zmienna przechowująca wartość może być zadeklarowana za pomocą const. Ponieważ przy każdym obrocie pętli, powstaje zupełnie nowa zmienna. Oczywiście, jeżeli będziemy chcieli tę wartość modyfikować warto wtedy użyć deklaracji za pomocą let.

Zobaczmy jak wygląda pętla for...in użyta na tablicy:

for (const value in arr) {
 console.log(value); // '0' '1' '2'
}

Jak już wspomniałem, pętla for...in używana jest do pobierania właściwości obiektu. W tym przypadku dostajemy indeksy poszczególnych elementów tablicy. Jak wiemy tablice to też obiekty, więc tak naprawdę indeksy to po prostu właściwości obiektów.

Warto zwrócić uwagę, że są to indeksy w postaci stringa. Zazwyczaj natomiast indeksy pobierane są w postaci liczby, tutaj jest inaczej. W dodatku nie ma żadnej gwarancji, że pętla for...in zwróci indeksy w kolejności. Dlatego wydaje się, że z tej pętli jest mały użytek, jeśli chodzi o tablice.

Pętla for...of oraz for...in z string

Pętla for...of jest także bardzo fajna, gdy iterujemy po wartościach string:

const message = 'Hey';

for (const value of message) {
 console.log(value); // 'H' 'e' 'y'
}

Jak wiemy string jest iterowalny i podobny do tablicy. Używając for...of możemy sobie pobrać kolejne znaki ze stringa.

Natomiast pętla for...in nie jest zalecana do wartości string:

for (const value in message) {
 console.log(value); // 0 1 2
}

Jeżeli jednak spróbujemy użyć pętli for...in to również otrzymamy indeksy. Stringi są podobne do tablic i także możemy po nich iterować pętlą for...in, która głównie służy do obiektów.

Pętla for...of oraz for...in z object

Jeżeli stworzymy sobie obiekt, nie możemy po nim iterować tak po prostu używając pętli for...of i pobrać jego wartości. Do tego powstała właśnie pętla for...in:

const object = { a: 1, b: 2, c: 3 };

for (const value in object) {
 console.log(value); // 'a' 'b' 'c'
}

Przy takie iteracji pobieramy tylko i wyłącznie właściwości poszczególnych obiektów, inaczej mówiąc klucze tych obiektów.

Zmieniając trochę zapis pętli:

const object = { a: 1, b: 2, c: 3 };

for (const value in object) {
 console.log(object[value]); // 1 2 3
}

Możemy już pobrać wartości z obiektu. Gdy w każdej iteracji mamy dostęp do kolejnego klucza obiektu, to możemy przez klucz odwołać się do poszczególnych wartości obiektu. W każdym razie, jeśli chodzi o iterowanie po obiektach, przedstawię więcej informacji w dziale o obiektach.

Na koniec jeszcze wspomnę, że tak samo, jak w pętli for w pętlach for...of oraz for...in możemy używać instrukcji break i continue.

Co warto zapamiętać

 • pętla for...of idealnie nadaje się do iterowania po stringach, tablicach, strukturach jak Set i Map, nie nadaje się za to do iterowania po obiektach

 • pętla for...in idealnie nadaje się do iterowania po obiektach, dzięki niej pobieramy kolejne właściwości obiektu

 • w tych pętlach też można użyć break oraz continue

  Główny spis treści.