Czasami możemy mieć potrzebę porównania dwóch tablic. Tutaj też pada pytanie, co chcemy porównać. Czy tablice mają mieć tę samą długość i te same wartości, czy może te same referencje. Należy bowiem pamiętać, że tablice to obiekty.

Porównanie referencji tablic

Na początek spróbujmy porównać puste tablice za pomocą podwójnego i potrójnego operatora porównania:

console.log([] === []); // false
console.log([] == []); // false

Porównujemy puste tablice i otrzymujemy wartość false. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że tablice są takie same. JavaScript w tym przypadku porównuje referencje, a nie wartości tablicy. Tutaj każda tablica jest nową tablicą z nową referencją. Są to więc różne tablice.

Używam także podwójnego operatora do porównania wyników, ale pamiętajmy, że tego operatora lepiej nie używać.

Nie zawsze zależy nam na porównaniu referencji, w niektórych przypadkach może nam się jednak przydać:

const a = [];
const b = a;
console.log(a === b); // true

W tym kodzie widzimy, że przepisanie referencji z jednej zmiennej do drugiej i porównanie obu zmiennych daje wartość true. W niektórych przypadkach, gdy chcemy sprawdzić, czy operujemy na tej samej tablicy, operator potrójnego porównania na pewno się sprawdzi. Pamiętajmy jednak, że działa on tylko
i wyłączenie na podstawie referencji, a nie wartości tablicy.

Porównanie wartości tablic

Częściej jednak będziemy chcieli sprawdzić, czy tablice mają identyczne wartości. Tutaj rozwiązań może być wiele. Wszystko zależy jakie wartości w tablicy będą porównane i czy tablice są zagnieżdżone.

Porównanie z every

Jednym ze sposobów jest stworzenie funkcji, która porówna nam wartości:

const arr1 = [1, 2, 3, 4, 5];
const arr2 = [1, 2, 3, 4, 5];

function arrayEquals(a, b) {
  return a.length === b.length && a.every((val, index) => val === b[index]);
}

console.log(arrayEquals(arr1, arr2)); // true

Funkcja arrayEquals na początku sprawdza, czy tablice mają tę samą długość. To daje odpowiedź czy będziemy dalej sprawdzać wartości w tablicy. Jeżeli tablice mają różną długość, nie ma sensu ich sprawdzać.

Do tego używamy metody every, jej zdaniem jest sprawdzenie, czy wszystkie wartości spełniają warunek określony w tej funkcji. Naszym warunkiem jest porównanie wartości z tablicy a do wartości z tablicy b. Do wartości z tablicy b
odwołujemy się przez indeks. Jeżeli natrafimy na różnicę, funkcja every od razu kończy pracę i zwraca false.

Ta funkcja oczywiście może być rozbudowana o sprawdzenie rekurencyjne, gdy mamy zagnieżdżone listy. To rozwiązanie nie zadziała też przy listach z obiektami. Gdy będziemy mieli listę z obiektami otrzymamy zawsze wartość false ponieważ potrójne porównanie sprawdzi tylko referencję. Przy obiektach
warto zadbać o dodatkowy algorytm sprawdzający wartości obiektów.

Również listy przed porównaniem powinny być posortowane. Ten przykład pokazuje działanie na listach posortowanych.

Porównywanie list z obiektami

const arr3 = [{ a: 1 }, { a: 2 }];
const arr4 = [{ a: 1 }, { a: 2 }];

console.log(JSON.stringify(arr3) === JSON.stringify(arr4)); // true

Gdy mamy bardziej skomplikowane struktury możemy użyć JSON.stringify. Za pomocą tej metody struktury konwertowane są do obiektów JSON. W tym przypadku udaje nam się porównać listę z obiektami i jesteśmy pewni, że wszystkie obiekty reprezentują te same wartości. To rozwiązanie działa nawet przy
zagnieżdżonych strukturach.

Niestety to rozwiązanie ma kilka problemów, na przykład wartość undefined nie jest reprezentowana w formacie JSON i będzie zamieniona na wartość null. Jest to szczegół, ale jeżeli zależy nam na idealnej dokładności, to możemy mieć problem.

Tutaj także należy pamiętać o sortowaniu elementów, zazwyczaj jest ono niezbędne do sprawdzenia identyczności.

Porównanie tablic za pomocą Lodash

Innym wariantem może być wykorzystanie gotowego rozwiązania. Jak się domyślamy, miliony programistów już miało problem porównania tablic i na pewno powstało gotowe rozwiązanie. Jednym z nich jest metoda isEqual z biblioteki Lodash.

https://lodash.com/docs/4.17.15#isEqual

Jak widzicie, są różne podejścia. W Internecie znajdziecie jeszcze mnóstwo innych rozwiązań. Wszystko zależy od potrzeb. To już Waszym zadaniem jest dobranie rozwiązania, które zadziała prawidłowo w Waszym kodzie.

Co warto zapamiętać

  • porównanie tablic za pomocą potrójnego operatora sprawdzi tylko równość referencji

  • do porównania musimy stworzyć własną funkcję na przykład z użyciem metody every

  • do bardziej zagnieżdżonych struktur możemy użyć JSON.stringify, to rozwiązanie też ma swoje problemy

  • dobrym pomysłem jest użycie zewnętrznej biblioteki jak Lodash

    Główny spis treści.