Zakres blokowy

Kolejnym zakresem, który sobie omówimy, jest zakres blokowy. Przed wersją ES6 zakres blokowy praktycznie nie istniał, zobaczmy najprostszy przypadek kodu:

{
 var x = '1';
 const y = '2';
 let z = '3';
}

Stworzyłem blok za pomocą dwóch nawiasów klamrowych. Tworzenie takich bloków kodu jest możliwe, ale raczej na co dzień nie spotkacie się z takimi blokami kodu w aplikacjach JavaScript.

Gdy wypiszemy te zmienne do konsoli:

console.log(x); // 1
// console.log(y); // error
// console.log(z); // error

Widzimy, że mamy dostęp tylko do zmiennej x natomiast pozostałe zmienne, które zadeklarowane są za pomocą const
i let nie są dostępne. Oznacza to, że zmienne zadeklarowane za pomocą var nie respektują zakresu blokowego. Zmienna var w tym przypadku jest zadeklarowana globalnie w obiekcie window. Zakres bloku nie ma dla niej znaczenia.

Naprawiono to dopiero w ESCMAScript 6 wprowadzając deklaracje const i let.

Oczywiście takiego kodu blokowego raczej nie piszemy, a jak już używamy let i const. Jednak warto zwrócić uwagę, że z var są także problemy w innych blokach kodu:

for (var i = 0; i < 5; i++) {
 console.log(i) // 1, 2, 3, 4
}
console.log(i) // 5

Jest to jeden z najbardziej znanych przykładów braku zakresu bloku dla zmiennych var. Zadeklarowana zmienna var na potrzeby funkcji nadal była dostępna spoza tego bloku. Programista przez nieuwagę w dalszej części mógł jeszcze raz użyć zmiennej i. Rozwiązaniem jest tutaj użycie
deklaracji let.

Problemy te dotyczą oczywiście innych instrukcji blokowych jak if, while :

if (true) {
 var a = 'bar';
 const b = 'foo';
}
console.log(a)
// console.log(b) // error

Tutaj nadal mamy dostęp do zmiennej a zadeklarowanej w bloku if. Dlatego najlepszą opcją jest nieużywanie zmiennych deklarowanych za pomocą var. Dla tych zmiennych zakres blokowy nie istnieje i wpadają one zawsze do obiektu globalnego i są dostępne globalnie.

Co warto zapamiętać

 • zmienna var nie przestrzega zakresu blokowego, używanie var w blokach jest jednoznaczne z tworzeniem zmiennych globalnych

 • dopiero let i const wprowadzone w ECMAScript 6 przestrzegają zakresu blokowego, między innymi takich jak if
  oraz for

 • dobra rada nie używamy var

  Główny spis treści.