Angular Pytania

Co to jest Angular?

Angular to kompleksowy framework do tworzenia aplikacji typu SPA (Single Page Application). SPA to strony, które są ładowane w przeglądarce dynamicznie. Nie mamy tutaj dociągania strony z serwera gdy przechodzimy na poszczególne podstrony. Angular to framework do tworzenia SPA. Angular został stworzony przez Google i społeczność, ponieważ jest to technologia

Co to jest TypeScript?

TypeScript jest językiem programowania kompilowanym do JavaScript. Wiele osób twierdzi też, że nie jest to osobny język, a jedynie nadzbiór (superset) dla JavaScript. TypeScript to nadzbiór (superset) dla JavaScript. Zawiera w sobie wszystkie funkcjonalności, które ma JavaScript oraz dodaje własne funkcjonalności. Najważniejsze funkcjonalności dla TypeScript to typy danych. Język ten

Co to jest RxJS?

RxJS to w dużym skrócie biblioteka do reaktywnego programowania. Jest mocno osadzona w Angularze i wykorzystywana przy obsłudze formularzy, routingu czy zapytań HTTP. RxJS to biblioteka do reaktywnego programowania. Dużą zaletą RxJS jest łatwość opanowania kodu asynchronicznego czy opartego na eventach. Dostarcza obiekt Observable, który jest najważniejszym składowym całego konceptu.

Co to jest Observable?

Observable jest obiektem pochodzącym z biblioteki RxJS. Observable możemy tworzyć sami lub może być nam dostarczony. Często Observable porównywany jest do Promise, jednak nie jest to prawda. Observable to nie jest Promise. Observable należy wyobrazić sobie jako funkcję. Wywołany Observable za pomocą metody subscribe może nam zwrócić jakąś

Czym jest komponent w Angularze?

Komponenty w Angularze służą do budowania UI aplikacji. Jest to jedna z głównych składowych Angulara. Każda aplikacja w Angularze zaczyna się od jednego komponentu, kolejne tworzą drzewo komponentów. W Angularze komponenty tworzą drzewo komponentów. Każdy komponent posiada klasę, plik HTML i plik stylów. Opcjonalnie komponent może posiadać plik testów. Są

Czym jest moduł w Angularze?

Aplikacje napisane w Angularze posiadają przynajmniej jeden moduł. Jest to serce aplikacji, które zbiera w sobie wszystkie składowe Angulara jak serwisy, komponenty, dyrektywy, pipes inne moduły. Wszystko co jest załączone w module aplikacji będzie skompilowane do wersji produkcyjnej. W Angularze jest przynajmniej jeden moduł. Aplikacja może być podzielona na kilka

Co to jest i jak działa Subject RxJS / Angular?

Subject to specjalny typ Observable, który pozwala na propagowanie tych samych danych do wielu subskrybentów w tym samym czasie. Observable pochodzący z Subject jest jeden i może go subskrybować wielu obserwatorów. Natomiast przy zwykłym Observable np. stworzonym z funkcji interval przy każdej subskrypcji Observer dostaje nowe własne Observable.

Update Angular CLI. Jak to zrobić?

Od czasu do czasu warto zrobić aktualizację Angular CLI. Szczególnie gdy chcemy korzystać z nowych wydań Angulara i wszelkich usprawnień Angular CLI. Aby sprawdzić aktualną wersję Angular CLI wydaj polecenie: ng v Aktualnie moja wersja wygląda tak: Angular CLI: 9.0.2 Node: 12.16.2 OS: win32 x64 Angular:

Czym jest serwis w Angularze?

Serwis w Angularze jest zwykłą klasą TypeScript. Opatrzony jest dodatkowym dekoratorem, który może mieć różne właściwości konfiguracyjne. Serwis może działać jako singleton dla całej aplikacji lub może zostać powołany dla konkretnego komponentu. W najnowszcyh wersjach Angulara, serwis opatrzony jest dekoratorem w takiej postaci: @Injectable({ providedIn: 'root', }) export class LoggerService {} Właściwość

Kontakt

Czy masz jakieś pytanie, chcesz coś zasugerować? Skontaktuj się ze mną!

Pomyślnie zasubskrybowałeś Zacznij Programować
Świetny! Następnie dokończ płatność, aby uzyskać pełny dostęp do Zacznij Programować
Witamy spowrotem! Zalogowałeś się pomyślnie.
Nie można Cię zalogować. Spróbuj ponownie.
Powodzenie! Twoje konto jest w pełni aktywowane, masz teraz dostęp do wszystkich treści.
Powodzenie! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.
Aktualizacja informacji rozliczeniowych nie powiodła się.