Bootstrap 4 to biblioteka, która chętnie jest używana w projektach angularowych. Jest kilka sposobów na dodanie Bootstrap 4 do projektu. Przyjrzyjmy się tym sposobom, zarówno tym które są mniej jak i bardziej rekomendowane.

Bootstrap 4 został napisany w Sass i jest podzielony na moduły. Pracując z Bootstrap 4 w Angularze warto również pracować z plikami *.sass zamiast zwykłych plików *.css.

Niektóre elementy Bootstrapa potrzebują dodatkowych skryptów JS w postaci biblioteki JQuery, Popper.js. Instalowanie ich w Angularze nie zawsze jest dobrym pomysłem i samo korzystanie z komponentów Bootstrapa może być niezbyt wygodne.

Dlatego zamiast instalowania dodatkowych zależności warto rozważyć użycie dodatkowych bibliotek, które oferują komponenty Bootstrapa w postaci komponentów Angulara, a z Bootstrapa instalujemy jedynie style. Ostatecznie pokazuję każdy sposób instalowania Bootstrapa i korzystania z jego komponentów.

Quick start – najprostszy i najszybszy sposób dodania Bootstrapa

Najprostszy sposób dodania Boostrapa do aplikacji to wykorzystanie BootstrapCDN. Nie musimy nic instalować przez npm wystarczy dodać linki do stylów i potrzebnych plików Java Script. Adresy URL możemy znaleźć na stronie Bootstrapa.

W pliku index.html dodajemy w nagłówku <head> link do styli css:

<link rel="stylesheet" 0.0/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm"
crossorigin="anonymous">

Ponieważ wiele komponentów wykorzystuje JQuery oraz Propper.js, potrzebujemy także dodać dodatkowe skrypty. Dodajemy je bezpośrednio w <body>:

<script
 src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js"
 integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN"
 crossorigin="anonymous"
></script>

<script
 src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js"
 integrity="sha384-ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q"
 crossorigin="anonymous"
></script>

<script
 src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"
 integrity="sha384-JZR6Spejh4U02d8jOt6vLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCmYl"
 crossorigin="anonymous"
></script>

Tak wygląda plik index.html w Angularze z dodanym Bootstrapem:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>BootstrapExample</title>
  <base href="/" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  <link rel="icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico" />
  <!-- Link do styli -->
  <link
   rel="stylesheet"
   href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css"
   integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm"
   crossorigin="anonymous"
  />
 </head>
 <body>
  <app-root></app-root>
  <!-- Dodatkowe skrypty -->
  <script
   src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js"
   integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN"
   crossorigin="anonymous"
  ></script>
  <script
   src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js"
   integrity="sha384-ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q"
   crossorigin="anonymous"
  ></script>
  <script
   src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"
   integrity="sha384-JZR6Spejh4U02d8jOt6vLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCmYl"
   crossorigin="anonymous"
  ></script>
 </body>
</html>

Aktualne linki zawsze znajdziesz na stronie Bootstrapa:

https://getbootstrap.com/docs/4.0/getting-started/introduction/

Od tej pory możemy korzystać z pełnego Bootstrapa. Jest to bardzo szybki i prosty sposób, nie jest on zalecany. Przydaje się jednak gdy chcemy coś przetestować, sprawdzić i nie myślimy na serio o tym aby używać Bootstrapa w projekcie :).

Użycie angular.json

Rekomendowanym sposobem jest dodanie Bootstrapa do naszych zależności, a potem deklaracja w pliku angular.json. Musimy więc zainstalować 3 paczki zależności jeżeli chcemy korzystać ze wszystkich elementów Bootstrapa 4. Ponieważ niektóre elementy wymagają JQuery i Propper.js. Na końcu pokaże jak można się pozbyć tych zależności.

npm install bootstrap
npm install jquery
npm install popper.js

Gdy wszystkie biblioteki znajdą się w package.json w dependencies możemy wskazać je w pliku angular.json. W tym celu w sekcji build i potem w sekcji options odnajdujemy styles i tam umieszczamy link do Bootstrapa:

 "styles": [
  "node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.css",
  "src/styles.css"
 ],

Jeżeli używasz Sass-a to zmieniamy nieco ścieżkę, ponieważ pliki scss znajdują się w innym miejscu niż gotowe pliki css.

 "styles": [
 "node_modules/bootstrap/scss/bootstrap.scss",
 "src/styles.scss"
 ],

Natomiast w sekcji script umieszczamy linki do plików js:

"scripts": [
 "node_modules/jquery/dist/jquery.slim.js",
 "node_modules/popper.js/dist/umd/popper.js",
 "node_modules/bootstrap/dist/js/bootstrap.js"
 ]

Przy takiej konfiguracji, nie musimy niczego dodawać do pliku index.html. Po uruchomieniu projektu jeszcze raz wszystkie elementy Bootstrap jakie zechcemy użyć będą działały prawidłowo.

Ważne:Ważną rzeczą jest to, aby w sekcji style ścieżka do Bootstrapa znalazła się nad ścieżką do naszego głównego pliku "src/styles.scss". W przypadku innej kolejności mogło by dojść do sytuacji, że Bootstrap nadpisałby nasze style. Kolejność ta jest tym bardziej ważna, gdy to my chcemy nadpisywać style Bootstrapa.

Import w głównym pliku styli

Możemy też pominąć konfigurację w angular.json i dodać import Bootstrapa bezpośrednio w głównym pliku style.scss.

@import '~bootstrap/scss/bootstrap';

Zaimportowanie css:

@import '~bootstrap/dist/css/bootstrap';

Wtedy nie musimy wskazywać w angular.json ścieżki do Bootstrapa. Oczywiście jeżeli chcemy korzystać z elementów, które potrzebują JQuery i Propper.js to musimy podać do nich ścieżki w pliku angular.json w sekcji script.

W tym przypadku nie ma żadnej specjalne różnicy. Jednak możemy zyskać przewagę, korzystając z możliwości Sass-a i tego jak został zbudowany Boostrap 4. Ponieważ elementy Bootstrapa podzielone są na moduły, możemy importować tylko te pliki scss, które nas interesują: style.scss:

// wymagane
@import "~bootstrap/scss/functions";
@import "~bootstrap/scss/variables";
@import "~bootstrap/scss/mixins";

@import "~bootstrap/scss/grid";
@import "~bootstrap/scss/navbar";
@import "~bootstrap/scss/forms";

W tym przypadku zdecydowałem się, że będę używał gridnavbar i forms bo tylko tego potrzebuję w aplikacji, więc korzystam tylko z tych importów. Dodatkowo importy dotyczące functionsvariables i mixins będą zaimportowane zawsze, ponieważ są niezbędne przy każdym elemencie Bootstrapa.

Oczywiście ma to dla nas korzyści gdy zależy nam na zmniejszeniu objętości gotowej zbudowanej aplikacji. W tym przypadku mamy wszystko pod kontrolą, niektórzy to lubią 🙂

Tutaj lista wszystkich plików, które warto mieć wrzucone do pliku styli i w razie konieczności odkomentować odpowiedni import:

//@import "~bootstrap/scss/functions";
//@import "~bootstrap/scss/variables";
//@import "~bootstrap/scss/mixins";
//@import "~bootstrap/scss/grid";
//@import "~bootstrap/scss/reboot";
//@import "~bootstrap/scss/forms";
//@import "~bootstrap/scss/buttons";
//@import "~bootstrap/scss/dropdown";
//@import "~bootstrap/scss/nav";
//@import "~bootstrap/scss/navbar";
//@import "~bootstrap/scss/jumbotron";
//@import "~bootstrap/scss/utilities";
//@import "~bootstrap/scss/type";
//@import "~bootstrap/scss/root";
//@import "~bootstrap/scss/images";
//@import "~bootstrap/scss/code";
//@import "~bootstrap/scss/tables";
//@import "~bootstrap/scss/transitions";
//@import "~bootstrap/scss/button-group";
//@import "~bootstrap/scss/input-group";
//@import "~bootstrap/scss/custom-forms";
//@import "~bootstrap/scss/card";
//@import "~bootstrap/scss/breadcrumb";
//@import "~bootstrap/scss/pagination";
//@import "~bootstrap/scss/badge";
//@import "~bootstrap/scss/alert";
//@import "~bootstrap/scss/progress";
//@import "~bootstrap/scss/media";
//@import "~bootstrap/scss/list-group";
//@import "~bootstrap/scss/close";
//@import "~bootstrap/scss/modal";
//@import "~bootstrap/scss/tooltip";
//@import "~bootstrap/scss/popover";
//@import "~bootstrap/scss/carousel";
//@import "~bootstrap/scss/print";

Uniknięcie JQuery i pozostałych skryptów JS

Ponieważ Bootstrap 4 używa w niektórych elementach JQuery i innych skryptów JS, może być to problematyczne przy pracy z samym Angularem. Warto wtedy rozważyć i zainstalować dodatkową bibliotekę jak Ngx-Bootstrap lub Ng-Bootstrap.

Biblioteki te wykorzystują elementy Bootstrapa 4 i tworzą z nich komponenty dla Angulara. Praca z gotowymi komponentami może okazać się łatwiejsza. Jeżeli zdecydujemy się na taki krok, konfiguracja samego Bootstrapa (którego i tak musimy zainstalować) sprowadza się do zaimportowania tylko plików ze stylami na przykład przez konfigurację w angular.json:

 "styles": [
 "node_modules/bootstrap/scss/bootstrap.scss",
 "src/styles.scss"
 ],

Ponieważ takie elementy jak Dropdown, Datepicker, Modal i wiele innych są zbudowane jako komponenty Angulara, użycie ich różni się od tego jak używa się ich przy czystym Bootstrapie. Warto wtedy korzystać z dokumentacji konkretnego frameworka.

Ten sposób jest chyba najlepszą opcją do korzystania z Bootstrapa i jego elementów. Koniec końców okaże się, że korzystanie z czystego Bootstrapa i tak zmusza nas do opakowania jego elementów w dodatkowe angularowe komponent. Skorzystajmy więc z gotowej biblioteki bo przecież ta praca została wykonana juz za nas :).

Końcowe wnioski

Jeżeli chcemy używać inny frameworków CSS, konfiguracja będzie bardzo podobna. Na szybko, możemy zrobić to przez plik index.html. Jednak jeśli chcemy używać konkretnego frameworka produkcyjnie, warto skonfigurować go przez angular.json lub też użyć importów w głównym pliku styli style.scss, który i tak musi znaleźć się w angular.json. Ale o to za nas dba już Angular CLI, który dodaje ten plik przy generowaniu projektu.

Zachęcam także do korzystania z SASS-a ponieważ większość frameworków zbudowana jest z użyciem tego preprocesora CSS.

Gdy modyfikujemy angular.json musimy zawsze uruchomić projekt od nowa. Angular nie widzi zmian w tym pliku jeśli ponownie nie uruchomimy aplikacji.