1. Tablice
  8.1 Tablica - array
  8.2 Tablice - podstawowe operacje
  8.3 Operator spread
  8.4 Pętla for-of i forEach
  8.5 Metoda map i flatMap
  8.6 Metoda reduce i reduceRight
  8.7 Metody poszukujące
  8.8 Sortowanie w JavaScript
  8.9 Konstruktor Array i metoda Array.from
  8.10 Konwersja tablic
  8.11 Porównanie tablic