1. Funkcje
  7.1 Deklaracje funkcji
  7.2 Zwracane wartości
  7.3 Parametry funkcji
  7.4 Funkcje zwrotne -callbacks
  7.5 Domknięcia - closures
  7.6 Higher order function