1. Klasy
    11.1 Klasy w JavaScript
    11.2 Statyczne pola i metody
    11.3 Dziedziczenie w JavaScript
    11.4 Rozszerzanie klas bazowych
    11.4 Operator typeof vs instanceof w JavaScript