Dzisiaj zajmiemy się dwoma ciekawymi interfejsami funkcjonalnymi. Pierwszy z nich to Supplier oraz BooleanSupplier. Każdy z tych interfejsów posiada jedną metodę abstrakcyjną. Zaczynajmy więc.

Supplier

Czyli tak naprawdę dostawca. Posiada abstrakcyjną metodę get(), która po wywołaniu zwróci nam obiekt, który zdefiniowaliśmy w naszej lambdzie. Na początek przyjrzyjmy się jak wygląda dokładnie ten interfejs:

@FunctionalInterface
public interface Supplier<T> {
​
 /**
  * Dostarcza określony wynik
  */
 T get();
}

Jak widzimy, cały interfejs jet bardzo prosty. Zobaczmy jak można go użyć w praktyce:

  List<Book> list = new ArrayList<>();
​
  Supplier<Book> supplier = Book::new;
​
  for (int i = 0; i < 100; i++) {
   list.add(supplier.get());
  }
​
  list.forEach(e-> System.out.println(e));

Na początek tworzymy pustą listę elementów Book. Definiujemy nasze wyrażenie lambda w oparciu o Supplier, którego zadaniem jest tworzenie nowego obiektu Book. W pętli kręcę się 100 razy i dodaję do mojej listy kolejne książki za pomocą mojego dostawcy. Wywołanie metody get() realizuje stworzenie nowego elementu. Dla udowodnienia wszystkiego wypisuję wszystkie elementy 😉

Wynik:

Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}
Book{title='null', price=0.0, cover='null'}

BooleanSupplier

BooleanSupplier ma jedno zadanie, które realizuje za pomocą abstrakcyjnej metody getAsBoolean().

@FunctionalInterface
public interface BooleanSupplier {
​
 /**
  * Dostarcza wynik w postaci boolean
  */
 boolean getAsBoolean();
}

Zobaczmy jak możemy go użyć. Tworzę obiekt książka, a zaraz potem wyrażenie lambda oparte na BooleanSupplier. W tym wyrażeniu zwracam losowo true lub false. Ostatecznie booleanSupplier.getAsBoolean() służy mi do wypełnienia pola isPromotion w klasie Book.

  Book book = new Book(19.99, "Czysty kod", "twarda");
​
  BooleanSupplier booleanSupplier = () -> {
   Random random = new Random();
   return random.nextBoolean();
  };
​
  book.setPromotion(booleanSupplier.getAsBoolean());

Wynik:

false

To tyle jeśli chodzi o te interfejsy funkcjonalne. Pamiętajcie, że kod z przykładami jest oczywiście na githubie.