1. Instrukcje warunkowe
    4.1 Instrukcja if
    4.2 Instrukcja Switch
    4.3 Ternary operator
    4.4 Operator nullowej koalescencji
    4.5 Optional Chaining Operator