1. Obiekty
  9.1 Obiekty w JavaScript - podstawy
  9.2 Metody w obiektach
  9.3 Inne sposoby na tworzenie obiektów w JavaScript
  9.4 Konfiguracja pól obiektu w JavaScript
  9.5 Poruszanie się po obiektach JavaScript
  9.6 Spread i rest operator z obiektami w JavaScript
  9.7 Destrukturyzacja obiektów
  9.8 Referencja i porównanie obiektów JavaScript
  9.9 Kopiowanie i łączenie obiektów