Wiemy już trochę o wskaźniku this w JavaScript. Wiemy, że służy on przede wszystkim dla kontekstu funkcji, na którym funkcja będzie pracować. Wiemy też, że w przypadku zwykłych funkcji, this bierze się ze sposobu wywołania, w przypadku arrow function, this zapożyczone jest z kontekstu
otaczającego.

Jednym z problemów this w aplikacjach JavaScript, jest zgubienie this. Przed nami kilka przykładów, jak sobie z tym poradzić.

This w eventach obiektów DOM

Ten przykład, który teraz sobie przeanalizujemy jest jednym z najbardziej znanych przykładów zgubionego this:

const button = document.getElementById('btn');

const clicker = {
 text: 'Hello',
 initClick: function() {
  button.addEventListener('click', function() {
   console.log(this.text); // undefined
   console.dir(this); // button
  });
 },
};
clicker.initClick();

W pliku HTML mam zamieszczony przycisk, który pobieram za pomocą metody getElementById. Zmienna button
reprezentująca przycisk jest zwykłym obiektem JavaScript. Mam także stworzony obiekt, który posiada pole text z informacją do wyświetlenia. Jest także metoda initClick, której zadaniem jest na obiekcie button wywołać metodę addEventlistener. Jest to specjalna metoda z obiektu button, która
pozwoli nam nadsłuchiwać określonego zdarzenia.

Do metody addEventListener musimy przekazać nazwę eventu, na jaki chcemy nadsłuchiwać, oraz funkcję callback. W funkcji tej tworzymy kod, który ma się wykonać w chwili kliknięcia. Z naszego kodu wynika, że chcemy wypisać pole text
z obiektu, a także wypisać aktualne this.

Po inicjalizacji naszego clickera możemy klikać w przycisk i zobaczymy, że taki kod nie zadziała. Zamiast tekstu otrzymujemy wartość undefined oraz obiekt button.

undefined
button#btn

Kontekst this do którego próbujemy się odwołać w naszej funkcji callback nie jest naszym obiektem, a obiektem button. W obiekcie button nie ma takiego pola jak text.

Funkcja callback, którą przekazaliśmy, nie działa na kontekście naszego obiektu, a działa na kontekście elementu button. Następuje tutaj dynamiczne dowiązanie this do naszej funkcji. W takich eventach jak ten, this
zawsze nawiązuje do obiektu, który wytworzył ten event. Oczywiście możemy to zmienić i jest na to kilka sposobów.

Przechwycenie this

Jednym ze sposobów poradzenia sobie ze zgubionym this jest przechwycenie this do zmiennej:

const button2 = document.getElementById('btn2');

const clicker2 = {
 text: 'Hello',
 initClick: function() {
  const self = this;
  button2.addEventListener('click', function() {
   console.log(self.text);
   console.dir(this);
  });
 },
};

clicker2.initClick();

Jest to ten sam kod, który przed chwilą analizowaliśmy, ale w wersji drugiej. W tej wersji w metodzie initClick tworzę zmienną self, której zadaniem jest przypisanie this. Metoda initClick będzie wywoływana na obiekcie clicker2. Więc this w tej metodzie będzie tym obiektem.

Hello
button#btn2

W funkcji callback, mogę się teraz odwołać do zmiennej self, a potem do pola text. Nie posługuję się już kontekstem this, który wciąż jest obiektem button2. Korzystamy tutaj z tego, że funkcje zagnieżdżone mają dostęp do zewnętrznych zakresów funkcji, które je otaczają, czyli tak zwanych
domknięć. Możemy więc przypisać this do zmiennej i wykorzystać właśnie w taki sposób.

To rozwiązanie jest o tyle ciekawe, że wewnątrz naszej funkcji callback mamy dostęp do naszego obiektu przez zmienną self jak też dostęp do obiektu button2 przez this.

Bindowanie this

Bidnowanie do funkcji, to kolejny sposób na zgubiony this:

const button3 = document.getElementById('btn3');

const clicker3 = {
 text: 'Hello',
 initClick: function() {
  button3.addEventListener('click', (function() {
   console.log(this.text); // Hello
   console.dir(this); // clicker3
  }).bind(this));
 },
};

clicker3.initClick();

W tej wersji funkcję callback otoczyliśmy dodatkowo nawiasami okrągłymi i wywołaliśmy na tej funkcji metodę bind do której przekazaliśmy this. Ten this, który przekazujemy w taki dziwny sposób pochodzi z funkcji initClick, a że została ona wywołana na obiekcie clicker3 to od teraz nasza
funkcja callback będzie pracowała na tym właśnie obiekcie.

Hello
{text: "Hello", initClick: ƒ}

Zamiast bind(this) możemy też wpisać bind(clicker3) i odwołać się przez nazwę obiektu. Odwoływanie się przez nazwę nie jest jednak tak elastyczne. Warto jeszcze zwrócić uwagę, że funkcja callback od teraz pracuje tylko na this
naszego obiektu.

Wcześniej this w tej funkcji wciąż odnosił się do obiektu button. Zmieniliśmy więc zupełnie kontekst tej funkcji, i jeśli przez this chcieliśmy się dodatkowo odnosić do obiektu button to już nie możemy. Ewentualnie możemy po prostu użyć zmiennej button3.

Metoda bind nie bierze się znikąd. W Function.prototype istnieją takie metody jak bidn, call, applay, do których jeszcze wrócimy. Metodę bind wywołaną na końcu funkcji możecie dość często spotkać w kodzie JavaScript.

Użycie arrow function

Ostatni sposób, jaki zobaczymy to dzisiaj najczęściej wykorzystywany sposób na problem zgubionego this:

const button4 = document.getElementById('btn4');

const clicker4 = {
 text: 'Hello',
 initClick: function() {
  button4.addEventListener('click', () => {
   console.log(this.text);
   console.dir(this);
  });
 },
};

clicker4.initClick();

W tej czwartej wersji implementacji, zamiast zwykłej funkcji jako callback przekazujemy funkcję strzałkową i od razu wszystko działa, jak zaplanowaliśmy. Dzięki temu, że arrow function nie ma swojego this, jest on dziedziczony z funkcji nadrzędnej, a tą funkcją jest initClick.
Ponieważ initClick jest wywołany na obiekcie clicker4 to jest to this tego obiektu. Działanie jest identyczne, jak użycie bind.

Hello
{
 text: "Hello", initClick
:
 ƒ
}

Tutaj także musimy zwrócić uwagę, że this w funkcji strzałkowej nie jest już obiektem button. Jeżeli więc chcemy odnieść się jakoś do obiektu button wewnątrz tej funkcji, musimy użyć zmiennej button4.

Przy tego typu implementacjach to właśnie funkcje strzałkowe wydają się najlepszym rozwiązaniem. Ich zapis jest zwięzły i zazwyczaj dziedziczą ten kontekst this, który oczekujemy. Dlatego we współczesnym kodzie JavaScript wszędzie tam gdzie trzeba obsługiwać jakiś event i przekazać
funkcję callback, arrow function są najczęściej spotykane.

Co warto zapamiętać

 • w eventach obiektów DOM this jest obiektem, który wytworzył dany event

 • jednym ze sposobów na zagubiony this jest przypisanie go do zmiennej

 • metoda bind binduje funkcję do konkretnego obiektu, który staje się kontekstem this

 • dzisiaj arrow function to najnowocześniejsze podejście do opanowania sytuacji ze zgubionym this

  Główny spis treści.