1. Operatoray logiczne
    3.1 Operatory porównania
    3.2 Operatory logiczne
    3.3 Przykłady użycia AND i OR