Najczęstszą konwersją tablic na typ prymitywny będzie konwersja na string. Lub też na odwrót i będziemy próbowali z wartości string zrobić tablicę. Czasami też będziemy chcieli przekonwertować liczbę do tablicy. Przyjrzymy się też niejawnej konwersji i dziwnym przypadkom.

Konwersja tablica na string

Konwersja tablicy na string jest banalnie prosta:

const arr1 = [1, 2, 3, 4];
console.log(arr1.toString()); // '1,2,3,4'
const arr2 = ['foo', 'boo', 'bar'];
console.log(arr2.toString());  // 'foo,boo,bar'

Wszystko sprowadza się do wywołania metody toString(). Otrzymujemy wartości oddzielone przecinkami w formie jednego stringa. Pamiętajmy, że ta sama metoda toString() wywoływana jest przy wszystkich niejawnych konwersjach, o czym przekonamy się później. Jeżeli bardzo nam zależy na innym
zachowaniu metody toString(), możemy nadpisać prototype.toString(). Nie jest to jednak dobre rozwiązanie i nie zachęcam.

Inną metodą jest metoda join(). Poznaliśmy ją we wcześniejszych lekcjach:

console.log(arr1.join('')); // 1234
console.log(arr2.join(' / ')); // foo / boo / bar

W tej metodzie to my decydujemy, jaki będzie separator między elementami. Możemy też przekazać pustą wartość string i skleić ze sobą wszystkie elementy. Zdecydowanie częściej będzie korzystać właśnie z tej metody do wyświetlania elementów tablicy jako string.

Konwersja string na tablicę

Niektóre sposoby konwersji wartości string na tablice omawialiśmy i powinny być wam znane. Sposób zależy też od tego, co chcemy osiągnąć. Czy chcemy rozbić jedno słowo na litery czy może podzielić zdanie według jakiegoś separatora, na przykład spacji.

Pierwszy przykład to rozbicie słowa na litery:

const str1 = 'hello';
console.log([...str1]);

Jest to bardzo prosty i czytelny zapis z operatorem spread. Musimy pamiętać o użyciu nawiasów kwadratowych, aby rozproszyć wartość string do tablicy.

Kolejny sposób to użycie metody split():

console.log(str1.split(''));

Do metody split() przekazujemy separator, według którego chcemy rozbić wartość string. Jeżeli rozbijamy słowo na pojedyncze litery, to używamy pustego znaku jako separator.

Metoda split() świetnie sprawdzi się przy rozbijaniu zdań na pojedyncze wyrazy:

const str2 = 'brown fox jumps over the lazy dog';
console.log(str2.split(' ')); // ["brown", "fox", "jumps", "over", "the", "lazy", "dog"]

Tutaj do metody split() jako separator podajemy spację. W ten sposób każdy wyraz jest oddzielnym elementem tablicy.

Metoda split() ma jeszcze dodatkowy parametr:

console.log(str2.split(' ', 3)); // [ 'brown', 'fox', 'jumps' ]

Przekazując parametr, możemy określić, ile elementów trafi do tworzonej tablicy. Ten dodatkowy parametr może się przydać w wielu sytuacjach, gdy interesują nas tylko konkretne wartości.

To najpopularniejsze sposoby na konwersję wartości string na tablicę. Powinny Wam wystarczyć w każdej sytuacji.

Konwersja tablica na number

Sytuacja gdzie z całej tablicy będziecie musieli zrobić typ number raczej w Waszym kodzie się nie wydarzy. Jest tu jednak pewna ciekawostka, na którą warto zwrócić uwagę:

const arr3 = [42];
console.log(Number(arr3)); // 42

W tym przypadku mamy tablicę z jednym elementem number. Gdy tablicę przekażemy do konwersji na typ number
otrzymujemy wartość 42.

Co się jednak stanie, gdy w tablicy będziemy mieli więcej elementów:

const arr4 = [1, 2, 3];
console.log(Number(arr4)); // NaN

Gdy w tablicy znajdzie się więcej elementów i spróbujemy taką tablicę przekazać do funkcji Number() w celu konwersji, otrzymamy wartość NaN.

Wspominałem w dziale konwersji, że tylko wartości prymitywne mogą być konwertowane na inny typ. Dlatego, zanim JavaScript zacznie konwersję tablicy, musi uzyskać z niej typ prymitywny i robi to za pomocą metody toString() sprowadzając wszystko do typu string.

Gdy mamy jeden element w tablicy, wywołanie toString() zwraca nam '42' jako string i konwersja takiej wartości z funkcją Number() jest możliwa.

W drugim przypadku:

console.log(arr4.toString()); // '1,2,3'

Zwracana wartość przez metodę toString() nie wygląda jak poprawna liczba, która może być konwertowana do typu number
.

Stąd mogą pojawiać się wątpliwości, jak to działa, a czasami nawet to pytanie może pojawić się na rozmowie technicznej. Natomiast sama konwersja całej tablicy na typ number raczej nie ma większego sensu.

Jeżeli przetrzymujemy w tablicy liczbę tak, że każdy element to pojedyncza cyfra, zawsze możemy użyć omawianej przed chwilą metody join() i połączyć elementy w jeden wielki numer.

console.log(Number([1, 2, 3].join(''))); // 123

Całość musi jeszcze konwertować za pomocą funkcji Number(), ponieważ metoda join() zwraca typ string.

Odejmowanie i dodawanie tablic

Ciekawe przypadki mogą się również pojawić przy działaniach matematycznych na tablicach:

console.log([42] - [2]); // 40

W tym przypadku próbujemy odejmować dwie tablice. Dzieje się to, co zawsze, tablice jako obiekty przekształcane są na typ prymitywny za pomocą metody toString(). Mamy więc dwie wartości string. Operator odejmowania wymusza potem konwersję na typ number , która kończy się z sukcesem i
prawidłowo może zostać przeprowadzone działanie odejmowania.

Oczywiście, jeśli tablica będzie miała więcej elementów, takie działanie się nie uda.

Inaczej wygląda sytuacja przy dodawaniu:

console.log([42] + [2]); // '422'
console.log([1, 2, 3] + [42]); // '1,2,342'

W tym przypadku następuje konkatenacja stringów. Z każdej tablicy otrzymamy wartości string przez wywołanie metody toString() po czym obie wartości będą ze sobą połączone, jak to się dzieje w przypadku zwykłych stringów.

W JavaScript nie jest więc tak, że możemy na tablicach wykonywać działania matematyczne. Jeżeli mamy taką potrzebę to sami musimy zadbać o odpowiedni algorytm lub poszukać odpowiedniej biblioteki.

Konwersja number do tablicy

Ten przypadek jest dość rzadki, ale czasami możemy mieć potrzebę konwersji liczby na tablicę, czyli trzymania każdej cyfry jako oddzielny element:

const num = 12345;
const numArr = String(num).split('');
console.log(numArr); // [ '1', '2', '3', '4', '5' ]

Jeden ze sposobów to zamiana liczby na string i użycie metody split() czy nawet operatora spread . Jeżeli z typu number zrobimy typ string to sprawa wydaje się już prosta. Jest tylko jeden problem, liczby w tej tablicy są typu string nie number.

Dodatkowo więc musimy wykonać konwersję na przykład przez metodę map:

const numArr2 = numArr.map(Number);
console.log(numArr2); // [ 1, 2, 3, 4, 5 ]

Używając metody map i przekazując funkcję Number jako callback możemy elementy string przerobić na typ number. Zauważcie, że nie musiałem rozpisać całej funkcji calback w taki sposób:

numArr.map((e) => Number(e));

Funkcja Number przyjmuje jeden parametr, mogę więc przekazać od razu funkcję, bez wywołania i JavaScript dokładnie będzie wiedział jak jej użyć.

Inny krótszy i czytelniejszy sposób to użycie Array.from

const numArr3 = Array.from(String(num), Number);
console.log(numArr3); // [ 1, 2, 3, 4, 5 ]

Do Array.from przekazujemy liczbę jako typ string, który jest iterowalny i dzięki temu za pomocą Array.from możemy zrobić z niego tablicę. Drugi parametr to funkcja Number, która otrzyma każdy element ze stworzonej tablicy i przetworzy go na typ number. W ten sposób też otrzymamy tablicę z
liczbami.

Tablica do boolean

Zazwyczaj nie będziemy konwertować jawnie tablicy do wartości boolean, trudno mi znaleźć taki przypadek kiedy to może się przydać. Zazwyczaj będzie to konwersja niejawna przy wszelkich instrukcjach if i innych operatorach pracujących na wartościach boolean:

console.log(Boolean([])); // true
console.log(Boolean([false])); // true
console.log(Boolean([1, 2, 3])); // true

Jak wiemy w tabelce wartości fałszywych link nie ma tablicy. Dlatego każda tablica nieważne czy pusta, czy wypełniona wartościami false zawsze zwróci true.

Jest to bardzo ważne, pusta tablica zawsze zwraca true dlatego, jeżeli chcemy sprawdzić, czy tablica ma jakieś elementy, nie możemy opierać się na takiej instrukcji if:

const emptyArr = [];

if (emptyArr) {
  console.log('it works'); //it works
}

Ta instrukcja zawsze się wykona, ponieważ każda tablica konwertowana jest do true nawet ta pusta.

Jeżeli zależy nam na sprawdzeniu, czy tablica posiada jakieś wartości musimy wykorzystać właściwość length:

if (emptyArr.length) {
  console.log('it never works');
}

Gdy tablica jest pusta length zwraca wartość 0, która konwertowana jest do false. Jest to jedyny i najlepszy sposób na sprawdzenie, czy tablica posiada elementy i czy możemy ją w jakikolwiek sposób procesować.

Ponieważ typ boolean posiada tylko dwie wartości jak true lub false nie mamy potrzeby stosowania wyszukanych metod do konwersji typu boolean na tablicę.

console.log([true, false, true]); // [ true, false, true ]

Po prostu umieszczamy te wartości w tablicy.

Co warto zapamiętać

  • tablice na string konwertujemy za pomocą metod toString() lub join()

  • string na tablicę konwertujemy za pomocą operatora spread lub metody split()

  • możemy rozbić liczbę na tablicę najlepiej użyć do tego metody Array.from

  • tablica zawsze konwertuje się na wartość true

    Główny spis treści.